Årets företagarpris har utdelats i Korsnäs

17.06.2020

Mats Österberg Korsnäs GlasÅrets företagarpris gick till familjeföretaget Korsnäs Glasservice, som drivs av Mats Österberg.

Företaget har existerat sedan 1991 och starten skedde i ett garageutrymme vid dåvarande Wests affär i kyrkbyn. Några år senare flyttade företaget till en hall bakom Korsnäs handelslag och den nuvarande platsen på Kronbacken blev företagets hemvist 1995, när den första hallen blev klar. Hallen har sedan dess byggts ut och idag förfogar företaget över knappt 300 m2 varma utrymmen.

– Men det är allt för trångt. Tyvärr är tomten för liten, vilket inte möjliggör några tillbyggen. Så om vi ska växa borde vi bygga en hall på ett annat, kanske synligare ställe med expansionsmöjligheter, påpekar Mats

Mats Österberg har sysslat med glas i hela sitt liv. Direkt efter grundskolan började han jobba på Botnia Glas i Pörtom, som är hans hemby. Sedan fortsatte han på en annan glasfirma i Närpes tills han grundade egen firma i Korsnäs 1991.

Han började med att reparera fönsterglas. Sedan började han med tillverkning av isoleringsglas.

Just nu är det inglasade uterum och terrasser, som ger det mesta arbetet. Korsnäs Glasservice erbjuder fullständig service med måttbeställda skjutdörrar och glasväggar, leverans och montering. Glasen måttbeställs, plockas ihop med ramarna i Korsnäs och monteras på plats hos kunden.

Företaget sysselsatte länge enbart Mats själv, men sedan 2013 har sonen Mathias kommit med i verksamheten. Från och med i sommar är även andra sonen Robin involverad. Frun Carina Österberg är med på kontorssidan och sköter faktureringar och betalningar.

Årets unga företagare i Korsnäs 2019

Korsnäs företagares pris till årets unga företagare 2019 går till två företagare, som valt att satsa på en traditionell näring, som inte lockar många yngre idag. Bägge företagarna har tagit steget fullt ut och satsat på kustfiske på heltid. Att hitta två yngre heltidsfiskare i en och samma by är en sällsynthet i dagens Österbotten. Och beslutet att bli fiskare har en liknande bakgrund för bägge två.

Tommy NystrandTommy Nystrand (F:ma Tommy Nystrand, i bilden ovan) har varit heltidsfiskare sedan 2008. Han utbildade sig till husbyggare och jobbade först några år med det. Men fisket lockade mer och mer och 2008 valde han att börja satsa helt på fisket.

Han har alltid trivts på sjön och fisket finns i blodet. Farfar Edgar Nystrand var fiskare i hela sitt liv och av honom har han lärt sig mycket. Beslutet att bli fiskare var inte speciellt svårt sist och slutligen.

– Som fiskare och egenföretagare får man bestämma över sin egen arbetstid, menar han. Man får arbeta när det behövs och måste man göra något annat en dag, kan man göra det.

Den huvudsakliga fångsten består av abborre och sik, men Tommy har även ut laxfällor under den tid, som det är lovligt. Fisken rensas och säljs till uppköpare. Polar Filé Finland i Nämpnäs köper upp det mesta som fiskas. En del skräpfisk och fiskrens hamnar hos Molpe frys.

Johan SjöbergJohan Sjöberg (F:ma Johan Sjöberg) har varit heltidsfiskare sedan 2003. Fiskeintresset väcktes i unga år och han har hållit på sedan 13–14 årsåldern.

Han utbildade sig först till husbyggare och hann jobba några år. I många år åkte han ut på sjön efter varje arbetsdag, vilket blev tungt i längden. År 2003 beslöt han sig för att satsa på fisket på heltid. Han fiskar numera ensam, men den första tiden fiskade han tillsammans med sin morfar Sigfrid Granqvist.

Johan fiskar främst abborre och sik. Fördelningen är ungefär 50-50 på årsbasis. Johan brukar även ha ut en del gäddryssjor på våren.

Arbete finns alla dagar årets runt.

– De dagar man inte fiskar, finns det underhåll och reparationer att göra, förklarar Johan.

Kustfisket är ett medvetet val av Johan och något han kommer att syssla med resten av sitt liv.

– Jag trivs ute på sjön och får själv bestämma över min tid. Inget kan vara bättre än det, menar han.

 

Text och bilder: Kenth Nedergård

 ‹ Gå till "Nyheter"

Företagare tror ändå på framtiden – trots den svåra situationen

26.10.2020 | Nyheter
Coronakrisen som drabbade Finland under våren har påverkat alla företag på något sätt. Många företag har stött på stora ekonomiska svårigheter, de allra flesta kämpar framåt, vissa har dragit nytta av coronan, vissa har tvingats av krisen att söka nya möjligheter och utveckla verksamheten. Tjänstesektorerna, särskilt turistsektorn och resebranschen, har drabbats hårdast.
Läs mera

EnergyVaasa Talks-webbinarier presenterar energiteknologiteman hela året 2021

22.10.2020 | Nyheter
Arrangörerna för energibranschens internationella toppevenemang EnergyWeek startar i januari 2021 en ny webbinarserie: EnergyVaasa Talks. Webbinarserien sträcker sig över hela året 2021 och ämnena som behandlas har stark koppling till energiteknologin.
Läs mera

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera