Antalet kunder ökade betydligt före Startias 30-årsjubileumsår

10.01.2022

Startia 30 juhlavuosilogo ilman slogania vaerillinen vaaka WEB

Startia firar sitt 30-årsjubileumsår i 2022. Nyföretagscentrumet, som grundades 1992 och blev en del av Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs verksamhet 2008, har träffat över 10 300 blivande företagare och har hjälpt och stött skapandet av mer än 4 500 nya företag i Vasaregionen..

IMG 1991 rajattu

– Det viktigaste inom vår rådgivning är att hjälpa livskraftiga företag att födas, det vill säga antalet etablerade företag är inte det viktigaste. De företag som har etablerats med hjälp av Nyföretagsentrum klarar sig bättre än genomsnittet. Företagare tryggar att det finns ett brett utbud av nödvändiga tjänster i regionen, och samtidigt ökar de kommunernas skatteinkomster. Dessutom ökar köpkraften i regionen i takt med att livskraftiga företag sysselsätter både företagare och arbetstagare, listar Startias direktör Tommi Virkama Nyföretagscentrumets relevans för regionen.

Startias tjänster, som är avgiftsfria för kunderna, finansieras genom VASEKs ägarkommunernas grundfinansiering men också med stöd av ett stort expertnätverk.

– Vi har för närvarande nästan 30 expertpartners som erbjuder sin expertis till nyföretagare. Om du startar ett företag med hjälp av oss får du ett riktigt brett nätverk som hjälper dig.

Jubileumsåret till ära kommer Startia att ge en liten gåva till alla nya företag i Vasaregionen som har besökt startrådgivning. Större festligheter kommer att äga rum kring Startias verkliga födelsedag och i samband med den nationella Företagardagen i höst.

29 procent fler nyföretagare

Nyföretagscentrum Startia ökade antalet kunder med så mycket som 29 procent år 2021. I stället låg antalet grundade företag kvar på samma nivå som tidigare år.

  • Blivande företagare som har fått startrådgivning 753 (2020: 583)
  • Kundkontakter (personliga möten, videomöten, telefonsamtal, e-post) 1 213 st. (2020: 1 029 st.)
  • 196 nya företag som startats efter startrådgivning (2020: 182), 26 % av alla företag som grundades i regionen.

– Deltidsföretagandet och lättföretagandet har ökat tydligt. Lättföretagare som driver verksamheten genom olika faktureringstjänster utan ett FO-nummer syns inte i vår statistik som grundade företag. Detsamma gäller för företag med FO-numret som inte har registrerat sig i handelsregistret, påminner Virkama.

Mer utveckling, färre coronautmaningar

Efter att verksamheten startats blir regionens företag kunder till VASEKs företagsrådgivning. 

  • Företag som var i kontakt med VASEKs företagsrådgivning 1 096 (2020: 1 221)
  • Kundkontakter (personliga möten, videomöten, telefonsamtal, e-post) 2 728 st. (2020: 3 109 st.)
  • Av dessa företag fick 182 (2020: 175) hjälp i ägar- och generationsskiften.
  • Av dessa företag fick  395 (2020: 701) stöd för utmaningar i samband med corona-situationen eller för att ansöka om coronastöd.

– Förra året hade de allra flesta av våra kunder planer för affärsutveckling, tillväxt och investeringar. Utmaningar i samband med corona, och andra ekonomiska utmaningar, naturligtvis, kvarstår, säger Kjell Nydahl, direktör för företagstjänster.

– Just nu pågår den femte omgången av ansökningar om kostnadsstöd. Vi uppmuntrar alla företagare att ta reda på sina egna möjligheter att ansöka om stöd.  Vi hjälper vid behov, så boka tid och låt oss ta reda på de kriterier och möjligheter, påpekar Nydahl.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Digitala färdigheter för turistföretag

23.05.2022 | Nyheter
Turistföretagare samlades i slutet av april, inbjudna av Kyrolandets turismprojekt, vid Ruutin Kartano i Laihela för evenemanget Digitaitoja matkailualan yrityksille under ledning av Mathias Hasselblatt och Teemu Lönnmark från konsultbyrån 1dea. Syftet var att bistå turistföretag i den digitala utvecklingen.
Läs mera

Kunden skall inte betala för luft – Creamarketing vill förstå kundens unika särdrag

16.05.2022 | Nyheter
Yrkesstolthet, kompetens, noggrannhet och kundbetjäning. Bland annat dessa termer framkommer när VD Karl-Johan Smeds och projektledare Tina Storsjö beskriver Creamarketing Ab som leverantör av webb baserade marknadsföringslösningar.
Läs mera

Företagare, sätt försäkringar i skick!

13.05.2022 | Nyheter
Startias sakkunnigpartner, försäkringsbolaget LokalTapiola hjälper Startias kunder att förbereda sig för framtiden och trygga kontinuiteten i bolaget. Hur skiljer sig en företagares försäkringar från privatpersonens försäkringar? Tapio Mäkelä, affärsområdesdirektör för LokalTapiola Österbotten, svarar:
Läs mera

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

13.05.2022 | Nyheter
I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027.
Läs mera

Fråga, fråga och fråga!

11.05.2022 | Nyheter
Bäck & Vilén Företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå med full service i Vasa med sidokontor i Pörtom. Bäck & Vilén är också en av Nyföretagscentrum Startias sakkunnigorganisationer. Företagets vd. Johan Hällmark säger att mycket av fokus i bokföringsbyråns arbete idag ligger i att hjälpa kunden att bygga upp bra rutiner för ekonomiförvaltningen.
Läs mera

Företagets avtal bör skräddarsys efter bransch- och företagsspecifika behov

09.05.2022 | Nyheter
Som företagare undviker du fallgroparna med olika avtal genom att noggrant granska reglerna inom din bransch och skräddarsy avtalen och avtalsvillkor enligt ditt företags behov, påminde advokaten Oskar Sundback och juristen Anna Harkkila i Pappren i skick! -föreläsningsseriens tredje del Företagets egna avtal. Föreläsningsserien organiserades i samarbete av Nyföretagscentrum Startia och Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

09.05.2022 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Agera i tid vid betalningssvårigheter

04.05.2022 | Nyheter
Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra...
Läs mera