Ansökan för andra omgången av kostnadsstödet har inletts – förbered dig noggrant innan du ansöker

20.01.2021

bram naus n8Qb1ZAkK88 unsplashDen andra omgången av ansökningar om kostnadsstöd som utbetalas av Statskontoret inleddes 21.12.2020. Stödet kan sökas fram till 26.2.2021 kl. 16.15. Kostnadsstödet är avsett för nästan alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent till följd av coronaviruset. Kostnadsstöd kan dock inte beviljas för branscher som hör till primärproduktionen inom jordbruket, fiskerinäringen och vattenbruksbranschen. 

Statsrådet har utfärdat en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av corona.

Läs mer om villkoren för kostnadsstödet:

Till följd av att omsättningen minskat på grund av coronapandemin har många företag svårt att klara av lönekostnader och oflexibla kostnader i affärsverksamheten. Stödet ersätter för dessa kostnader, men inte för minskad omsättning. Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra ekonomiska situationen till följd av coronapandemin.

Avslagsprocenten för kostnadsstödansökningar är fortfarande hög. Företagarna i Finland påminner om att det ändå är värt att ansöka om stödet, men innan man ansöker skall man läsa frågorna noggrant och kontrollera företagets information. Stödhanterare ber vid behov om ytterligare information, men begäran om tilläggsinformation och förtydligande fördröjer beslutsfattandet. Rätt markerade och tydliga svar påskyndar utbetalningen av stödet.

Företagsrådgivare Antti Alasaari säger att den främsta anledningen till avslag om kostnadsstöd har varit att företagets omsättning inte har minskat med minst 30 procent mellan juni och oktober, vilket krävs i ansökningskriterierna. Gränsen på 30 procent är inte flexibel eftersom den har definierats i lag.

– Omsättningen måste alltså ha minskat med mer än 30 procent jämfört med referensperioden. Det vill säga att nedgången i företagets omsättning måste vara mer än 30 procent under perioden 1.6.–30.10.2020, då motsvarande tidpunkt 2019 används som referensperiod. Om företaget grundats 1.5.2019 eller senare, är referensperioden 1.1.2020–29.2.2020. Kostnadsstödet kompenserar specifikt för oflexibla kostnader, betonar Alasaari.

Alasaari ger också ett exempel på en beräkningsformel för kostnadsstödet:

– Om till exempel omsättningen minskat med 40 procent jämfört med referensperioden, kan företaget ansöka om kostnadsstöd för 10 procent för oflexibla kostnader och löner som redovisats i inkomstregistret för perioden 1.6.–31.10.2020. I sådana fall måste dessa stödberättigande kostnader på fem månader vara minst 20 000 euro för att överskrida minimistödet på 2 000 euro, klargör Alasaari och fortsätter:

– VASEKs företagsrådgivare hjälper till med att ansöka om kostnadsstödet och andra företagsstödärenden. Boka tid hos företagsrådgivare om du funderar på någonting!

 ‹ Gå till "Nyheter"

Statistisk information om Vasaregionen – senaste information för alla

26.02.2021 | Nyheter
VASEK har publicerat en statistiktjänst där man samlat in den viktigaste statistiken som beskriver Vasaregionens befolkning, sysselsättning, företagsverksamhet och regionalekonomi samt regionens dragningskraft.
Läs mera

Mål och mellanhållplatser till vägkartan för koldioxidneutral transport skapades i MoveIT-workshop

25.02.2021 | Nyheter
Till workshopen för koldioxidneutral mobilitet den 18 februari hade sammankallats framförallt representanter för projektområdets landsbygdskommuner för att diskutera de gemensamma målen och mellanhållplatserna för vägkartan Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 före år 2030.
Läs mera

West Coast Rib Charter satsar vidare – nu på hydrokoptercharter

25.02.2021 | Nyheter
Sedan i somras erbjuder Molpe-företaget West Coast Rib Charter som första företag i Österbotten båtutflykter med ribbåt. Nu kan företaget även erbjuda havsutflykter under vinterhalvåret, tack vare sin senaste investering – en hydrokopter.
Läs mera

Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi ger företagen verktyg

24.02.2021 | Nyheter
CERM-projektets aktörer VASEK, Concordia, Företagshuset Dynamo och Kristinestads Näringslivscentral lanserar 24.2.2021 en drygt 80 sidor lång färdplan för att hjälpa företagen i främjandet av sin verksamhet mot cirkulär ekonomi och hållbarhet. Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi innehåller praktiska exempel med vars hjälp företag kan inleda sitt eget hållbarhetsarbete och utveckla hållbarhetstänket
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

24.02.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Vasa Maskin och verktyg Ab fortsätter Konemyynti Hannu Harju Oy:s verksamhet

19.02.2021 | Nyheter
Sedan en månad tillbaka har det drygt 20 år gamla företaget Konemyynti Hannu Harju Oy, beläget på Fågelberget i Korsholm, nya ägare. Hannu Harju går under våren i pension och verksamheten drivs vidare av Jani Uusitalo, också han med lång erfarenhet av företagande – dock i vårt grannland Sverige.
Läs mera

Sparra ditt företag i toppform kostnadsfritt med stöd av en erfaren företagsledare

17.02.2021 | Nyheter
Har du under din företagarkarriär funderat på vilken riktning du skall välja för att ta dig vidare? Skulle du behöva ett bollplank för att testa dina idéer?
Läs mera

Coronaåret gav en knuff åt dem som går i företagartankar

15.02.2021 | Nyheter
Under 2020 grundades via Nyföretagarcentralerna 10 procent mindre företag i Finland än året innan. Den största minskningen av antalet grundade företag syntes direkt när coronakrisen började mellan april och juni både nationellt och i Vasaregionen. Därefter ökade företagarintresset avsevärt. Den försvagade sysselsättningen fick många att förverkliga sina länge dolda företagardrömmar.
Läs mera