Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022

GigaVaasa illustrative pic

Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.

Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials reserverade en 38 hektar stor tomt på GigaVaasa-området och ingick ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad 11.1.2022 om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa. I ett börsmeddelande 25.8 berättas det att företagens samarbetsavtal har hävts.

–Ingendera aktören har dragit sig ur projektet, utan diskussionerna fortgår både om att utveckla GigaVaasa-området och om att bygga en batterivärdekedja, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

GigaVaasa-teamet har just nu på gång också flera diskussioner om andra tomter på GigaVaasa-området.

–Efterfrågan på tomterna i området är stor och batteriindustrin en växande bransch. Därför är vi fortfarande övertygade om att vi får bra aktörer till GigaVaasa-området. Vi ser mycket positivt på framtiden, fortsätter Häyry som leder GigaVaasa-teamet.

Det som har skett hittills på GigaVaasa-området:

  • April 2021: den första reserveringen på GigaVaasa-området: Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik.

  • Augusti 2021: FREYR Battery valde Vasa som förläggningsplats för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal har ingåtts om en 90 hektar stor tomt.

  • November 2021: Johnson Matthey meddelade att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.

  • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området.

  • Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider.

  • Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingår ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt.

  • Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortgår.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Nurminen Logistics utökar sin internationella verksamhet med en ny spårförbindelse i Sverige

15.04.2024 | Nyheter
Det finländska logistikföretaget Nurminen Logistics öppnar en ny spårförbindelse i Sverige. I samarbete med VÄTE Rail AB går den nya rutten via Haparanda och Umeå till Göteborg, Nordens största hamn.
Läs mera

Om du inte syns finns du inte – by Sand hjälper dig bygga ditt varumärke

11.04.2024 | Nyheter
För att ditt företag ska sticka ut i mängden och fånga intresse hos potentiella kunder behöver du en visuell identitet som skapar en enhetlig bild av ditt företag och ökar förtroendet för ditt varumärke. En snygg logo är en bra början men tar dig tyvärr inte så långt.
Läs mera

Nya men bekanta ansikten till VASEKs styrelse

04.04.2024 | Nyheter
Omsättningen för 2023 uppgick till 2,42 miljoner euro och det icke-vinstdrivande bolagets resultat för 2023 var drygt 12 tusen euro på plus. Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs bolagsstämma valde 3.4.2023 följande personer till bolagets styrelse:
Läs mera

Fiskare på heltid – en frihet med många utmaningar

02.04.2024 | Nyheter
Det är tidig marsmorgon och Kim Ömossa i Molpe gör sig redo för att åka ut på isen och vittja nät. Havet – oavsett om det är is eller vatten, stiltje eller storm, är hans arbetsplats sedan november 2023 då han på heltid blev yrkesfiskare under företagsnamnet K-Fishing.
Läs mera

Rekordantal besökare på EnergyWeek 2024

25.03.2024 | Nyheter
EnergyWeek 2024 lockade än en gång ett rekordantal besökare som kom till Vasa för evenemangveckans seminarier och mässor.
Läs mera

Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet

21.03.2024 | Nyheter
Aktörerna inom Vasas ekosystemavtal har skapat en så kallad stig för verkningsfullhet som beskriver målen, insatserna och åtgärderna som görs inom ekosystemavtalet samt belyser framgångarna och hur de mäts.
Läs mera

Serveringstillstånd kräver egenkontroll

18.03.2024 | Nyheter
Restaurang- och caféföretagare i Finland behöver flera olika tillstånd och dokument för att bedriva sin verksamhet lagligt. Om restaurangen eller caféet planerar att servera alkoholhaltiga drycker över 2,8 procent krävs ett serveringstillstånd, som ger rätt att servera alkohol.
Läs mera

Ökad synlighet med små medel i fokus på den första marknadsföringskliniken

08.03.2024 | Nyheter
Den 7 mars samlades ett gäng egenföretagare hos Startia för att få tips på hur de kan förstärka sin marknadsföring och synas bättre bland potentiella kunder. Kvällens diskussion tog avstamp i företagarnas utmaningar och tog sedan riktning på hur man med små resurser kan få utmärkt synlighet – bara man fokuserar på rätt saker.
Läs mera