Ändringar i avtalet mellan aktörerna på GigaVaasa-området – den aktiva diskussionen om hur man ska g

02.09.2022

GigaVaasa illustrative pic

Det finska bolaget Grafintec Oy och det indiska Epsilon Advanced Materials, som har gjort en tomtreservering på GigaVaasa-området, har i ett börsmeddelande meddelat att de häver sitt samarbetsavtal. Vasa stad fortsätter dock förhandlingarna med båda företagen.

Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials reserverade en 38 hektar stor tomt på GigaVaasa-området och ingick ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad 11.1.2022 om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa. I ett börsmeddelande 25.8 berättas det att företagens samarbetsavtal har hävts.

–Ingendera aktören har dragit sig ur projektet, utan diskussionerna fortgår både om att utveckla GigaVaasa-området och om att bygga en batterivärdekedja, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

GigaVaasa-teamet har just nu på gång också flera diskussioner om andra tomter på GigaVaasa-området.

–Efterfrågan på tomterna i området är stor och batteriindustrin en växande bransch. Därför är vi fortfarande övertygade om att vi får bra aktörer till GigaVaasa-området. Vi ser mycket positivt på framtiden, fortsätter Häyry som leder GigaVaasa-teamet.

Det som har skett hittills på GigaVaasa-området:

  • April 2021: den första reserveringen på GigaVaasa-området: Johnson Matthey valde Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik.

  • Augusti 2021: FREYR Battery valde Vasa som förläggningsplats för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal har ingåtts om en 90 hektar stor tomt.

  • November 2021: Johnson Matthey meddelade att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.

  • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området.

  • Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider.

  • Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingår ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt.

  • Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortgår.

 ‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera