Allt fler vill värma med ved

04.10.2022

Sund 6Thomas Sund i Munsmo har sålt ved sedan 2012, och de senaste åren har verksamheten tagit ordentlig fart. Orsakerna är flera – hans goda rykte, det faktum att folk tillbringade mer tid hemma under pandemin och nu också de stigande elpriserna.

Elpriset tömmer lagren i rekordfart

Vintern har inte ens börjat, men de cirka 2 500 m3  ved som Thomas Sund i Munsmo tillverkat i år för försäljning, är redan sålda. Tio år efter ett han startade upp verksamheten som bisyssla till sitt jordbruk går veden numera åt som smör på heta stenar. Det goda ryktet han skapat sig genom noggrannhet och kvalitet har lett till en stadig ökning i försäljningen – coronaåren och de nu skyhöga elpriserna har nu drivit upp efterfrågan ytterligare.

Thomas Sund blev företagare redan 2001 när han arrenderade en del av föräldrarnas mark för att starta sockerbetsodling. Tio år senare genomfördes generationsväxlingen och sedan dess driver han själv hela spannmålsodlingen. Ungefär samtidigt investerade han i en del skog och för att få en bättre lönsamhet i den började han sälja ved.

Björkarna i den egna skogen är sedan länge slut och numera köper Thomas in massaved från Österbottens Skogsvårdsförening, som han sedan sågar, klyver, torkar och lagrar för att sedan transportera ut direkt till kunderna. Mängderna har under de tio år som gått sedan dess mångdubblats – från cirka 100 m3 till över 2 000 m3 årligen.

Enligt Thomas är det de tre, fyra sista åren som försäljningen tagit fart på allvar och kunderna består främst av privatpersoner i närområdet.

– De första åren gick det ganska trögt. Efter lite marknadsföring och att ryktet började sprida sig, ökade antalet kunder vartefter. Normalt brukar jag ha ved i lager fram till februari eller mars varje år men ifjol tog den slut redan i december och år kommer lagret att vara tomt i oktober, konstaterar Thomas.

Sund 3Målsättningen är att alltid ha torr ved på lager för leverans, året runt, och Thomas planerar därför att investera i en ny flispanna för att framöver också kunna torka ved året om.

Nya kunder tillkommer hela tiden, och gamla kunder köper större mängder. Många är oroliga inför vintern och vad den kommer att innebära. Till största delen är det björkved han säljer, men en viss mängd blandved finns också att fås.

– Gissningsvis kommer efterfrågan på den att öka, eftersom även priset på ved oundvikligen kommer att stiga, precis som på allt annat.

Kvalitet och noggrannhet har hela tiden varit två ledord i verksamheten. Veden ska inte enbart vara torr – den ska också se bra ut, med minsta möjliga mängd småskräp och med jämna längder. Allt skräp sorteras bort i rensverket efter klyvningen.

Hans målsättning är att kunna ha torr ved i lager att leverera året runt, oberoende när kunderna ringer. Det betyder fortsatt tillväxt. Det betyder också investeringar i en flispanna, som ger möjlighet att torka ved året runt.

– Nu torkar vi med hjälp av fläktar och undertryck och enbart under sommarhalvåret, förklarar Thomas.

Planeringen är i gång och bygglovet för det nya pannrummet torde bli beviljat inom kort. För att få hjälp med ansökan om investeringsstödet har han, precis som flera gånger tidigare, vänt sig till VASEK, där han betjänats främst av företagsrådgivare Olav Nylund.

– Jag har god kontakt med VASEK sedan länge. Redan då jag skulle skaffa klabbmaskinen med tillhörande rensverk 2011 fick jag hjälp av dem, likaså 2016 när tork- och förvaringshallen skulle byggas.

Sund 1Kvalitet är viktigt för Thomas och allt småskräp sorteras bort i rensverket efter klyvningen. Efter att veden torkats lagras den inomhus för att bibehålla det optimala värmevärdet. Fuktighetsgraden kontrolleras i varje parti före leverans.

Lönsam vedhantering i större skala kräver såväl rationella metoder som rätt utrustning.

– Det är positivt att NTM-centralen stöder denna typ av investeringar. Det skapas arbetstillfällen och avsättning för lokalproducerad energi på en växande marknad, anser Nylund.

Thomas är tacksam över möjligheten att få konkret hjälp i dylika fall.

– VASEK är en mycket viktig aktör för alla företag i regionen – det är en fantastisk möjlighet att få både information, konkret hjälp med ansökningar och dylikt eller bara att vända till för att lufta sina tankar och idéer, avslutar han.

 

Text och bilder: Anna Sand

 ‹ Gå till "Nyheter"

”Det är lätt att fortsätta verksamhet som står på en stark grund” –Ekosoppi fortsätter med nya ägare

25.11.2022 | Nyheter
Cirkeln stängdes och började om från början i somras när Hannu och Jaana Paloposki sålde sin ekoshop Ekosoppi till Iivari Viljanen och Sofia Kuula. Hannu Paloposki grundade sitt företag för 16 år sedan med hjälp av Nyföretagscentrum Startia, och nu med hjälp av VASEKs ägarskiftesexpert Antti Alasaari köptes företaget av nya ägare.
Läs mera

Nya agilityhallen erbjuder utrymmen och målinriktad coachning

18.11.2022 | Nyheter
Svart päls bara svischar och skällande ekar när unga företagare Emilia och Ida Lindströms agilityhundar springer på Myranhallens konstgräs och hoppar över splitternya agilityhinder. 19-åriga Emilia grundade Looström Agility Ab tillsammans med Ann-Sofi Loo i augusti.
Läs mera

Fennia hjälper nystartade företag med försäkringar

14.11.2022 | Nyheter
Checklistan för nya företagare är lång och försäkringar är en av dess viktigaste punkter. Du bör alltid gå igenom ditt företags försäkringsbehov i samarbete med en expert, till exempel Fennia, som är en av Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias sakkunnigpartners.
Läs mera

Stödberättigade investeringar för energibesparing

09.11.2022 | Nyheter
Det har knappast undgått någon företagare hur utvecklingen sett ut gällande energipriserna det senaste året. Allt fler söker nu alternativa lösningar för att få ned sina uppvärmningskostnader och sin elförbrukning. Det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringarna – något som bland andra Ab Jarla-Products Oy i Malax har utnyttjat.
Läs mera

Minneslista underlättar vid företagsköp – Noggrann förberedelse i nyckelroll

03.11.2022 | Nyheter
När man talar om ägarskiften återkommer ofta samma teman och behov: Processerna är långa, och därför måste företagaren, som överlåter företaget, i god tid börja förbereda sig för att sälja verksamheten. Processerna är också ofta komplexa och varje fall och företag är olika. Både köpare och säljare behöver både omfattande material och personlig service under processen.
Läs mera

Finansiering och stöd för företag - bekanta dig med möjligheterna

02.11.2022 | Nyheter
Bränslestödet kompenserar för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan för sin del ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi.
Läs mera

Tjäna pengar på din egendom – dra nytta av semesterbostäder

01.11.2022 | Nyheter
Gruppen av nuvarande och framtida ägare av semesterbostäder samlades i Storkyro på Kyrö Distillery i mitten av oktober för ett tvådagars ”Tuottava loma-asunto” infotillfälle. Många deltagare hade som mål att bedriva uthyrningsverksamhet lukrativt när det inte finns någon egen användning för det. Tillställningen leddes av Tuomas Kankaala, försäljnings- och digital marknadsföringsspecialist på Luotain Consulting Oy.
Läs mera

Företag grundas inte lika aktivt som tidigare – arbetsmarknaden återhämtar sig efter coronan

01.11.2022 | Nyheter
Under perioden januari-september grundades sammanlagt 4 803 nya företag via Finlands nyföretagarcentraler. Detta är fyra procent mindre än under jämförelseperioden år 2021 och en procent mindre än innan coronatiden år 2019. Orsaken till minskningen kan vara att arbetsmarknaden fungerar väl efter coronan och permitteringarna. Även om antalet grundade företag har minskat, får företagsrådgivningen allt oftare besök när man funderar på...
Läs mera