IMG 4220 furu myrskog dkco

Heidi Furu och ja Nathalie Myrskog.

Så länge bolagets aktieägare är överens om saker och ting har inte aktieägaravtalet så stor betydelse. Aktieägaravtalets betydelse ökar däremot genast om aktieägarna inte längre är överens eller om någon av delägarna vill bli kvitt sina aktier. VASEK, DKCO Advokatbyrå, Kust-Österbottens Företagare och Österbottens Företagarförening ordnade en föreläsning för att åskådliggöra hur viktigt det är med aktieägaravtal i företagsverksamheten.

Heidi Furu och Nathalie Myrskog från DKCO har erfarenhet av fall där det har gått snett på grund av att ett aktieägaravtal saknats.

– Jag känner till många fall där ett aktieägaravtal skulle ha behövts. Det skapar klara spelregler mellan bolagets aktieägare, säger Furu.

Aktieägaravtalet skyddar bolagets verksamhet och dess kontinuitet. Tack vare ett avtal kan man undvika tvister mellan aktieägarna eller lösa dem på smidigast möjliga sätt.

När man gör upp ett avtal testas även hur bra samarbetet löper mellan delägarna.
– Då ser man om delägarna tänker på samma sätt och om det ens lönar sig att inleda någon företagsverksamhet tillsammans, berättar Furu.

Aktieägaravtalet kan innehålla klausul om försäljning av aktier

Under föreläsningen gick man igenom flera exempel på hur aktieägaravtalet påverkar olika situationer.

I ett exempelfall blev en delägare blev erbjuden ett fantastiskt pris för sina aktier i bolaget, men de övriga fick inte samma erbjudande. Har delägaren som fick erbjudandet rätt att sälja sina aktier?

Om man har ett aktieägaravtal så kan det beskriva när och hur bolagets aktier får säljas.
– Avtalet kan innehålla ett sådant villkor att köparen samtidigt är tvungen att köpa även de övrigas aktier, berättar Myrskog.

I aktieägaravtalet kan man bland annat komma överens om hur och av vem aktiernas värde ska värderas. Dessutom kan man beskriva om aktierna ska ha ett fast försäljningspris eller om värdet bestäms t.ex. utgående från omsättningen.

I det här exemplet får aktieägaren sälja sina aktier, ifall inget aktieägaravtal har gjorts.

IMG 4216 furu myrskog web

Under föreläsningen gick man igenom flera exempel på hur aktieägaravtalet påverkar olika situationer.

Gör aktieägaravtalet genast i början

I ett annat exempel beslöt sig en av delägarna för att lämna bolaget och börja jobba för konkurrenten, varvid en väsentlig del av företagets know-how försvann.

Det skulle ha underlättat om aktieägaravtalet skulle ha innehållit en klausul om konkurrensförbud med tillhörande vitesklausul. Utan aktieägaravtal berörs inte delägaren av konkurrensförbudet efter att arbetsförhållandet upphört.

– Ett aktieägaravtal kan göras när som helst, men det är bäst att göra det i samband med att bolaget grundas, konstaterar Furu.

Startias och VASEKs kunder kan utnyttja tjänsten Sparra med juristen om de behöver hjälp med aktieägaravtal eller andra juridiska tjänster.

‹ Gå till "Nyheter"