Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020

pexels fauxels 3184465Coronavåren slog hårt mot företagen och ställde ekonomiska utmaningar för många företag. Till följd av situationen fick Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen.

– Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser. Färre nya processer påbörjades än vanligt. Nu under hösten har nya förberedande processer också påbörjats innan ett företag ska säljas eller gå vidare till nästa generation, berättar direktör för företagstjänster Kjell Nydahl.

VASEKs ägarskiftesspecialister känner för närvarande till cirka 60 företag som söker ny ägare. Det handlar om företag verksamma inom restaurang- och resebranschen, olika företag inom handels- eller tjänstesektorn, bygg- och transportföretag eller småindustriföretag.

– Nu kan man säga att det finns ett stort urval, ler Nydahl och fortsätter:

– Om du är intresserad av att bli företagare som ägare till ett färdigt företag, bör du kontakta oss. Många av dessa företag är på tyst försäljning, så ingen säljannons kan hittas någonstans på onlinemarknaden.

På Nyföretagscentrum Startia går man igenom de olika alternativen för företagande med dem som planerar att starta eget. Förutom affärsidén, företagsformen och många andra frågor diskuteras alltså även företagsköp.

– Många av våra nya kunder berättar att det är också intresserade av företagsköp. Det finns dock inte alltid ett lämpligt företag för försäljning vid den tidpunkten, men ibland möter försäljaren och den potentiella köparen fort genom vår rådgivning, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

Företagets ägarskifte är ingen småsak och flera processer främjas runt ett och samma företag samtidigt:

– Vi hjälper säljaren att sätta sitt företag i försäljningsskick, bestämma dess värde och att hitta en köpare. Vårt nätverk av experter gör det också möjligt för oss att hjälpa till med avtals- och skattefrågor. Med köparen förbereder vi finansieringen och hjälper till med avtalsfrågor. Om köparen är samtidigt nyföretagare, går vi tillsammans igenom grunderna till företagande, listar företagsrådgivare Antti Alasaari.

Nydahl påminner att en smidig övergång av fungerande, livskraftiga företag till nya ägare inte bara ligger i hela regionens intresse utan också säljarens och köparens:

– Ett företag är ofta en företagares livsverk, vars fortsättning företagaren vill säkra. Ofta stannar den gamla företagaren ett tag för att hjälpa den nya ägaren och dela sina färdigheter och ackumulerade tysta kunskapen framåt. Den nya ägaren får omedelbart sätta igång med en färdig kundkrets, funktionella anläggningar och ofta även kunnig personal.

 

  • Smidiga ägarskiftesprocesser främjas i Vasaregionen inom ramarna för Ett planerat ägarskifte-projektet, som får finansiering från landsbygdsprogrammet. Projektet genomförs i samarbete med Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Kristinestads näringslivscentral.

 

 ‹ Gå till "Nyheter"

Var försiktig med företagskataloger – ta reda på vad du förbinder dig till

20.10.2020 | Nyheter
Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

20.10.2020 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Hur fixa läget när pengarna börjar ta slut? – Företagsrådgivarens 10 tips

15.10.2020 | Nyheter
Framförallt de rådande undantagsförhållandena under den här våren har försatt många företag i svårigheter, men motsvarande kan hända även i så kallade normala förhållanden. Om pengarna börjar ta slut och företaget har likviditetsproblem, vad ska man göra för att fixa läget?
Läs mera

Motorintresset förenar – Från sidobusiness till familjeföretag

12.10.2020 | Nyheter
Det faktum att det redan fanns fyra serviceverkstäder i byn skrämde inte Niklas Sjödahl i Molpe. För två år sedan tog han steget fullt ut och gick från fast anställd med en bisyssla till heltidsföretagare som mekaniker, plåtslagare och målare. Idag är NT-Service ett familjeföretag som förutom Niklas också sysselsätter tre personer till.
Läs mera

Första moderna tidens trähöghus i Vasa byggs upp i Melmo

08.10.2020 | Nyheter
Trä har redan i århundraden använts som byggmaterial för hus, men KL-tekniken (korslimmat trä) har ändrat spelplanen för träbyggning permanent. De hållbara och miljövänliga träbyggnaderna blir allt fler även i Vasaregionen, och regionens första trähöghus, Vaasan Viherlehto, byggs som bäst i Melmo. Lakea ansvarar för dess uppbyggnad.
Läs mera

Ägarskiftesrådgivningen lugnade inte helt ner sig ens under coronatiden

07.10.2020 | Nyheter
Till följd av coronasituationen fick VASEKs företagsrådgivning omorganisera sina företagstjänster och fokuserade på att hjälpa företag med de ekonomiska problem som orsakades av coronapandemin. Samtidigt skedde en tillfällig minskning av antalet kunder i start- och agärskiftesrådgivningen. – Under våren och sommaren främjades emellertid redan pågående ägar- eller generationsskiftesprocesser.
Läs mera

VASEK och Startia övergår tillfälligt till att betjäna sina kunder på distans

05.10.2020 | Nyheter
VASEK och Nyföretagscentrum Startia övergår som försiktighetsåtgärd från och med måndag 5 oktober att betjäna sina kunder endast på distans. Alla redan bokade möten ändras till distansmöten.
Läs mera

Epidemin upptrappas inom Vasa sjukvårdsdistrikt - Företagare, bekanta dej med rekommendationerna

04.10.2020 | Nyheter
Vår förhoppning är också att butiksägare, upprätthållare av andra offentliga utrymmen samt andra som erbjuder service förutsätter att personal av arbetarskyddsskäl men också kunder använder ansiktsmask. Dessutom bör man säkerställa att 1-2 meters säkerhetsavstånd iakttas i alla lägen.
Läs mera