OSV Sari asiakasInom projektet ”Ett planerat ägarskifte” har man inlett det andra året med att planera olika tillställningar. I Kristinestad ordnas den 7.2 ett tillfälle där temat är beskattningsfrågor och företagsvärderingar i samband med ägarskiften. I Jakobstad kommer en liknande tillställning att ordnas under våren. I Vasa kommer man den 10.4 att ordna en dag där man matchar ihop säljare och köpare av företag. Under dagen kommer också sakkunniga att belysa bokslutsinformationens betydelse vid företagsaffärer. Mera information om denna dag kommer något senare.

Det gångna året var fyllt med arbete. På VASEKs område kring Vasa betjänades 177 kunder i frågor kring ägarskiften eller företagsaffärer. Av dessa kunde 79 generationsväxlingar eller ägarskiften slutföras. Efter årsskiftet fortsätter man arbeta vidare med de över hundra kundärenden som ännu är på hälft.

– Ägarskiften är som bekant ofta långa processer och de avklaras endast i undantagsfall med ett eller två besök. Vi har stöd av ett bra nätverk med sakkunniga. Vid behov kan vi hjälpa kunden vidare för att lösa finansierings-, avtals- och värderingsfrågor, säger projektchef Sari Saarikoski och fortsätter:

– Till exempel fortsätter den i Vasa belägna blombutiken Finne sin verksamhet utan avbrott tack vare ett lyckat ägarskifte som förverkligades inom en tidsperiod på endast några veckor. De tidigare anställda är nöjda att fortsätta som nya företagare.

Concordia, som verkar i Jakobstadsregionen, började på allvar ta itu med ägarskiftesfrågor i samband med att projektet startade. I början av sommaren ordnade man en brunch där man gick igenom aktuella frågor som berör ägarskiften. Under hösten fokuserade man på individuella kundmöten. I anslutning till ägarskiftesfrågor träffade man cirka 20 företag.

– De ägarskiften som slutförts via oss har hittills varit generationsväxlingar. Det är roligt att se när ett företag hittar nya ägare inom familjen och de nya företagarna har stor iver att utveckla verksamheten. I år försöker vi också komma vidare med de företagsaffärer som är på gång. Där söker man nya ägare utanför familjen, säger företagsrådgivare Kari Myllymäki från Concordia.

I Kristinestad kunde man slutföra flera lyckade ägarskiften trots att projektet startade på allvar först i augusti. Företagsrådgivare Timo Vauhkonen på Kristinestads näringslivscentra berättar att vissa företagsaffärer gav upphov till kedjereaktioner:

– Vi fick nya ägare till ett traditionsrikt företag. De nya ägarna var redan företagare i ett annat företag och till det lyckades vi också hitta en ny ägare.

– Det finns gott om lediga affärsutrymmen i Kristinestad. Företagarna har således lätt att hitta lämpliga utrymmen för sin verksamhet. Vi hoppas att det finns modiga företagare som är intresserade av att starta upp nya företageller fortsätta med verksamheten i befintliga företag, fortsätter Vauhkonen.

Saarikoski, Vauhkonen och Myllymäki är alla ense om att det centrala målet för projektet ”Ett planerat ägarskifte” är att företagens verksamhet kan fortsätta.

– När ett traditionsrikt företag i centrum eller utanför hittar en ny företagare och kanske förnyar sin verksamhet ger det många nya möjligheter och gläder invånarna i närområdet. Speciellt affärer och tjänsteföretag utanför kommuncentra är viktiga för invånarna.

I regionerna kring Vasa, Jakobstad och Kristinestad är det nu tack vare projektet ”Ett planerat ägarskifte” lätt att få kostnadsfria tjänster för att utreda företagets skick inför försäljning eller köp av företag. Regionens utvecklingsbolag ger mera information och stöd i ägarskiftesprocessen.

 

lippu ja tunnuslause svenska 300pxELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpi

 

Läs även: Börja i tid - En guide för ägar- och generationsskiften i företag

 

 

Text: VASEK
Översättning: Concordia

‹ Gå till "Nyheter"