Latinamerika1Österbottens handelskammares vd Juha Häkkinen och Viexpos vd Kristian Schrey välkomnade alla till Vasa.

Finlands ambassadörer i de latinamerikanska länderna presenterade var och en sin stationeringsort för företagen i Vasaregionen på evenemanget arrangerat av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, EnergyVaasa, Viexpo och Österbottens handelskammare den 16 augusti. Ett tjugotal representanter från ambassaderna var på plats och lika många från företagsvärlden.

Företagen fick höra om affärsmöjligheterna i Latinamerika från de bästa experterna i ämnet, och företag som redan etablerat sig i området delade med sig av sina erfarenheter och tips. Under den så kallade speeddatingen fick företagsrepresentanterna ställa närmare frågor till ambassadörerna. Dagen fulländades av besöken till två lokala företag inom energibranschen.

Österbottens handelskammares vd Juha Häkkinen var belåten med ambassadörernas besök:

– Utmärkt att Finlands ambassadörer i Latinamerika valde Vasa som besöksmål. Ambassadörer spelar en viktig roll i främjandet av inhemsk export och de har förmågan att öppna viktiga dörrar för våra företag. Business Finland-verksamheten är ett prov på att staten tar initiativ i att stödja export. Österbotten börjar ses i mångas ögon som Export-Finland. Framförallt energiindustriföretagen intresserar ambassadörerna, och Latinamerika är en viktig, potentiell marknad för våra företag.

Latinamerika3Minna Jakobsson (till höger) från Viexpo och Kristoffer Jansson (andra från höger) från VASEK var med och arrangerade evenemanget. Ari Mäki (till vänster), chef för enheten för Latinamerika och Karibien vid utrikesministeriet samt Jarmo Kuuttila, ambassadör till Kolumbien och Panama deltog.

Ambassadörerna betonade i sina presentationer områdets möjligheter för finska företag. En enorm potential ligger speciellt i energi-, skogs- och cleantech-industrin och även inom undervisnings- och skolningssektorn. I och med företagens internationalisering blir också Finlands image starkare ute i världen.

EnergyVaasas Communications and Brand Manager Kristoffer Jansson från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Viexpos vd Kristian Schrey ansåg att dagen gav mycket i utbyte, och gladdes åt att så många lokala företag deltog i evenemanget.

– Under dagen fick vi höra om alla de möjligheter Latinamerika har att erbjuda våra företag. Områdets satsning på cleantech och behovet av kunnande växer hela tiden. Det var också roligt att se att det rentav bildades köar till speeddatingen, och eftermiddagens företagsbesök fick stort beröm från ambassadörerna, berättar Jansson.

– Evenemanget var väldigt lyckat och i diskussionerna lyfte man fram flera goda idéer som vi kan utveckla vidare. Ambassadörerna är viktiga samarbetspartner för oss och de kan öppna dörrar ut i världen. Det lönar sig för företagen att dra nytta av dem, summerar Schrey.

__


Några tips till företag som planerar att utvidga sin verksamhet i Latinamerika:

  • Mållandets politiska situation påverkar affärsmiljön.
  • I somliga latinamerikanska länder är korruption ett faktum. Uruguay är minst korrupterat i området.
  • Affärskulturen i Chile är väldigt likt den i Norden, och därför anses landet vara en bra språngbräda till Latinamerika.
  • I flera latinamerikanska länder finns det nu behov av företag som erbjuder arbetsplatser och sätter fart på den ekonomiska tillväxten. Företagen får gärna finnas där redan innan nästa uppgångsperiod inleds.
  • Det är viktigt att känna till mållandets kultur.

 

Kristoffer Jansson www
Kristoffer Jansson
Communications & Brand Manager
+358 40 539 4055
EnergyVaasa

‹ Gå till "Nyheter"