Nyheter

GigaVaasa illustrative pic

Ny planeringsreservering för anodmaterialfabrik på GigaVaasa-området

15.12.2023 | Nyheter
Shanghai Shanshan Lithium Battery Materials Technology Co., Ltd (nedan Shanshan) har gjort en planeringsreservering av en tomt för att bygga en anodmaterialfabrik på GigaVaasa-området. Reserveringen gäller tomt nummer 3019 i Korsholm. Shanshan planerar att bygga en produktionsanläggning för anodmaterial med en produktionskapacitet på 100 000 ton.
Läs mera
pexels thisisengineering 3862384

Som en liten partner i stora företagens värld

07.12.2023 | Nyheter
Stora investeringsprojekt medför både stora möjligheter och betydande risker för företag i regionen. Det är viktigt för små företag som agerar som underleverantörer eller partners i stora företagsprojekt att noggrant förbereda sig och implementera effektiva arbetsmetoder.
Läs mera
Vorapojken 2

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle kunna söka i olika frågor och brytningsskeden.
Läs mera
IMG 9620edit

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera
10 7c5a6778

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera
pexels fauxels 3183150

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs. Genom att lära dig mera om hållbarhet kan du och ditt företag dra nytta av de möjligheter som den gröna omställningen medför. Dessa möjligheter kan vara skapandet av nya affärsmodeller, etablering av nya kundrelationer eller identifierandet av nya finansieringskanaler. Därför är det viktigt för företag att vara i framkant, där föregångare har mest att vinna.
Läs mera
Kangasmaki 1

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare. Frågan sådde ändå ett frö, och snart tog processen för ägarbytet fart.
Läs mera
IMG 9528

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera
IMG 9498edit

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera
Yritys ja palveluhakemisto bannerikuva kotisivuille

Genom uppdaterad företagsinformation får kunden en pålitlig bild av företaget och dess verksamhet

24.10.2023 | Nyheter
Vasaregionens företags- och serviceregister är en regional företagsdatabas som innehåller omfattande information om regionens företag och tjänster. Den avgiftsfria företags- och serviceregistret innehåller inte bara företagens offentliga basuppgifter, utan också vilka produkter och tjänster de erbjuder.
Läs mera
pexels shvets production 7176317

Vill du ha en egen företagsmentor?

19.10.2023 | Nyheter
Österbottens företagsmentorstjänst är avsedd för alla företagare inom VASEKs verksamhetsområde, som behöver en extern mentor och bollplank för att utveckla sitt företag. Vi är en oberoende och förtrolig samtalspartner, och vår tjänst är kostnadsfri för företagare.
Läs mera
Hanna Malkamaki

Företagets hållbarhetsarbete som en del av den dagliga verksamheten

09.10.2023 | Nyheter
Vastuullisuustyö on tärkeä osa nykyaikaista yritystoimintaa, ja sen aloittamiseen on monia tapoja. VASEKin kestävän kehityksen ja kiertotalouden projektipäällikkö Hanna Malkamäki suosittelee aivan aluksi lukaisemaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartan Pohjanmaa matkalla muutokseen, jonka voi ladata maksutta verkosta.
Läs mera