Nyheter

event-no-image

Den som söker den finner – också i stöddjungeln

07.06.2010 | Artiklar
Ekonomin har börjat visa försiktiga tecken på återhämtning. De positiva signalerna får företagen att investera och genomföra de planer som har legat och grott under lågkonjunkturen. De olika företagsstöden är avsedda för att stödja företagens utveckling.
Lue lisää
event-no-image

Ostrobothnia Metal undersöker metallbranschens image

19.05.2010 | Nyheter
Ett av Österbottens Metallkluster Ostrobothnia Metals mål är att höja metallbranschens image i Österbotten. Metallklustret har nu valt Innolink Oy för att utföra en imageundersökning och utreda hurdan metallbranschens image är i dag och hur lockande branschen upplevs.
Lue lisää
event-no-image

Vasaregionen lyfter fram sitt främsta mål

08.05.2010 | Pressrum
(Pressmeddelande 8.5.2010)
Lue lisää
event-no-image

Vasaregionens Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammets slutliga innehåll och finansieringslösninga

26.04.2010 | Nyheter
Österbottens landskapsstyrelse fastställde i sitt möte 26.4.2010 Vasaregionens Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammets (KOKO) slutliga finansieringslösningar för år 2010. Det omfattande paketet innehöll beslut om helheten som VASEK genomför, helheten "Effektifiering av Vasaregionens energiklustrets kommunikation" som genomförs i samarbete med Teknologicentret Merinova Ab samt "Utveckling av kreativa branscher" som genomförs i samarbete...
Lue lisää
event-no-image

Decentraliserad energiproduktion - hållbart byggande -seminariet lockade flera deltagare

15.04.2010 | Nyheter
I Tritonias auditorium Nissi pågår som bäst seminariet Decentraliserad energiproduktion - hållbart byggande som ordnas av VASEK och Vasa Energiinstitut.
Lue lisää
event-no-image

airBaltic börjar flyga från Vasa till Umeå och Riga

30.03.2010 | Nyheter
Den lettiska flygbolaget airBaltic börjar flyga från Vasa till Umeå den 29 mars 2010. En dag senare öppnas flygrutten från Vasa till Riga. Flygförbindelsen till Riga möjliggör bekväma och billiga förbindelser till 80 destinationer i Västeuropa, Skandinavien, mellersta Asien, Mellanöstern samt till Medelhavsländer.
Lue lisää
event-no-image

Inga stora ändringar i VASEKs styrelse

26.03.2010 | Pressrum
Pressmeddelande 26.3.2010
Lue lisää
event-no-image

Årets företag 2009 i Korsnäs

22.03.2010 | Nyheter
Årets företagare i Korsnäs är en av den yngre generationen företagare, som byggt sin egen framtid och på sitt sätt bidrar till att bygga Korsnäs kommuns framtid - Dan-Erik Karlsson.
Lue lisää
event-no-image

Speditör-forumet var lyckat

19.03.2010 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab ordnade på torsdag den 18 mars 2010 ett Speditör-forum vid Vasa universitet. Målet med tillställningen var att informera om pågående logistiska utvecklingsprojekt, såsom Logistikcentrets och flyglogistikprojektets framåtskridanden, planer angående specialtransportrutter, tidtabellen för elektrifiering av Vasabanan och nya väglinjer.
Lue lisää
event-no-image

Vasa och Korsholm planerar logistikcentrum

18.03.2010 | Pressrum
Pressmeddelande 18.3.2010
Lue lisää
event-no-image

Ett årtionde av tillväxt och utveckling

11.02.2010 | Artiklar
Det regionala utvecklingsbolaget som ägs av nio kommuner - Vasaregionens Utveckling Ab VASEK - grundades hösten 2003 och inledde sin egentliga verksamhet i början av 2004. Bolagets mål har redan från början varit att främja regionalt samarbete, stärka verksamhetsförutsättning-arna för de företag som verkar i regionen och effektivera regionens kommunikation...
Lue lisää