• Vi söker: Communications & Brand Manager

  10.12.2018

  Ditt jobb är att marknadsföra Vasaregionen speciellt som ett kompetenscentrum för energiteknologi. Du brinner för att berätta om energi och energiteknologilösningar, och kan anpassa budskapet till olika målgrupper. En viktig del i ditt arbete är att leda och samordna det årligen återkommande internationella branschevenemanget EnergyWeek. Läs mera

 • Tyskspråkiga turister som kommer till Finland shoppar inte utan söker naturupplevelser

  29.11.2018

  Infodagen om den tyskspråkiga marknaden, som var riktad till turismföretagare i Vasaregionen, samlade en stor grupp intresserade till den stämningsfulla Villa Sandviken 22.11. Jan Badur som arbetar på det tysk-finska marknadsföringsbolaget Nordic Marketing gav deltagarna en mycket djupgående presentation på temat. Läs mera

 • Klustret för cirkulär ekonomi efterlyser även mindre företag

  29.11.2018

  Industrin har stor betydelse för den cirkulära ekonomin, men det lönar sig även för små företagare att ta tillvara möjligheterna med cirkulär ekonomi samt beakta de fördelar som en hållbar utveckling för med sig och inte minst då de imagemässiga fördelarna. Läs mera

 • Vi måste genast börja jobba för cirkulär ekonomi

  21.11.2018

  Seminariet ReThink 19.11 tog helt klart upp ett aktuellt ämne eftersom seminariet, som ordnades av Westenergy, VASEK och Vasa universitet, blev fullsatt redan en vecka innan d-dagen. Läs mera

 • Framgångsrik affärsverksamhet resultat av kunnig personalförvaltning

  16.11.2018

  Temat på infokvällen som Vaasa n Yrittäjät och Nyföretagscentrum Startia ordnade 13.11 var bristen på kunniga arbetstagare och lyckade rekryteringar. Päivi Ekholm från Waasa Talent betonade att en framgångsrik verksamhet är resultat av kunnig personalförvaltning. Läs mera

 • Företagsgruppsprojekt bra sätt att utveckla verksamheten

  14.11.2018

  Läs mera

 • På våren startar skolningsprogrammet Mot digitalisk serviceverksamhet

  12.11.2018

  Kohti digitaalista palveluliiketoimintaa -koulutusohjelma on räätälöity Pohjanmaan teollisten pk-yritysten tarpeisiin. Koulutus tarjoaa yrityksille tietoa ja työkaluja digitalisaatioon ja palvelullistumiseen liittyvän muutoksen toteuttamiseen. Läs mera

 • Umeå bygger

  09.11.2018

  Varför finns det så få aktiva finska entreprenörer i Umeå? Det var en av frågorna som ställdes då 19 finska företag från byggnadsbranschen besökte fem stora byggbolag i Umeå under en dag som anordnades inom projektet Nordic Gateway. Läs mera

 • Bli inte ensam, företagare

  06.11.2018

  Känns det ibland att livet bara innehåller jobb i eget företag? Känner du dig kraftlös när du tänker på utveckling av verksamheten? Känns det som att du är helt ensam i situationen? Läs mera

 • Förnyade webbtjänsterna ökar regionens synlighet

  24.10.2018

  VASEK ja Vaasan kaupunki järjestivät seudun kunnille tiistaina 23.10. keskustelutilaisuuden, jonka aiheina olivat seudun uusi verkkopalvelu, toimitilarekisteri sekä VASEKin yritys- ja palveluhakemisto. Nämä kolme kokonaisuutta ovat yhdessä tärkeä osa seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämistä. Läs mera

1 2 3 4 5 82