Logotyper

(högerklicka på musen och spara filen på din dator)

Anvisningar om användningen av logotyper

VASEKs logotyp

Färgad
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Svart
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

 

Startian logot

Färgar
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Svart
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text