Logotyper

(högerklicka på musen och spara filen på din dator)

Anvisningar om användningen av logotyper

VASEKs logotyp

Färgad
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Svart
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

VASEKin juhlavuoden 2023 logo

Färgad
png-format lodrätt med text, lodrätt utan textvågrätt med textvågrätt utan text 
pdf-format lodrätt med text, lodrätt utan text, vågrätt med text, vågrätt utan text

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt med text, vågrätt utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt

Svart
png-format lodrätt med text, lodrätt utan text, vågrätt med text, vågrätt utan text
pdf-format lodrätt med text, lodrätt utan text, vågrätt med text, vågrätt utan text

Vit
png-format lodrätt med text, lodrätt utan text, vågrätt med text, vågrätt utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt med text, vågrätt utan text 

Startian logot

Färgar
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Svart
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text