Logotyper

(högerklicka på musen och spara filen på din dator)

Anvisningar om användningen av logotyper

VASEKs logotyp

Färgad
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Svart
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Startias logotyp

Färgad
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Svart
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Vit
png-format lodrätt, vågrätt, utan text
pdf-format lodrätt, vågrätt, utan text

Startias jubileumsårs logotyp

Färgad
png-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)
pdf-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)

Vit och orange
png-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)
pdf-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)

Svart
png-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)
pdf-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)

Vit
png-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)
pdf-format lodrätt, vågrätt, lodrätt (utan text), vågrätt (utan text)