I Vörå förädlas ekologisk björksav för export

02.10.2019

Arctic Birch 3Kim Finne och Samuel Granholm grundade vöråföretaget Arctic Birch för tre år sedan och är redan nu en av världens största björksavsproducenter med volymer på nästan en halv miljon liter björksav årligen.

Den finländska naturens egen energidryck

Världens renaste vatten och luft är två viktiga säljargument för Arctic Birch – Vörå-företaget som är en global pionjär och en av världens största exportföretag då det gäller björksav. Grundarna till företaget – Samuel Granholm och Kim Finne – har under de tre år de arbetat med att bygga upp varumärket, kunnat konstatera att redan det faktum att det handlar om en finländsk produkt skapar ett mervärde på den internationella marknaden.

Nästan en halv miljon liter björksav har tappats och förädlats av företaget i år, och målsättningen är att öka volymen årligen upp till en miljon liter. Över 90 procent går på export, till både Europa, USA och Asien – störst fokus ligger på det sistnämnda.

– Förutom olika dryckesprodukter fungerar vi även som underleverantör till kosmetikföretag som använder björksav i sin produktion, berättar Granholm och Finne.

Arctic Birch 5Björksaven säljs och exporteras i olika förpackningsstorlekar beroende på slutkund. Nästan 95 procent exporteras, och störst fokus ligger just nu på Asien.

Björksaven distribueras i olika förpackningsstorlekar beroende på slutkund, och härstammar från lokala, eko-certifierade skogar omfattande cirka 3 500 hektar fördelat på drygt 120 markägare. Produktionstoppen infaller i april-maj, då företaget under en fyra veckors period sysselsätter upp emot 300 personer.

– Off season har vi två anställda utöver oss själva, tillägger Finne, som själv arbetat främst med varumärkesbyggande och försäljning.

Arctic Birch 7Björksav beskrivs som naturens egen energidryck och har tappats i Finland åtminstone ända sedan 1600-talet. Den används även vid kosmetikaproduktion, där Arctic Birch fungerar som underleverantör till flera producenter. Hela årsproduktionen av björksav ska tappas under några få veckors tid under våren när naturen vaknar till liv igen och saven börjar flöda i träden. Under dessa veckor är upp emot 300 personer engagerade i arbetet.

Ute i världen klassas björksaven som ”plant water”, likt kokosvatten, men kräver ofta en hel del förklaring.

– I Thailand vet till exempel ingen vad en björk är, berättar Finne. Vårt rena grundvatten och vår rena luft är viktiga säljargument, och redan det faktum att det är en finländsk produkt skapar mervärde.

Arctic Birch grundades 2016 men redan i flera år före hade produktionen pågått i mindre skala, genom de båda ägarnas separata bolag. När produktionen ökade behövdes större utrymmen och företaget förvärvade Valios gamla fastighet i Kaitsor – utrymmen som omfattar nästan 10 000 m2 golvyta. Här finns nu företagets laboratorium, produktionslinje och lager – samtidigt som man jobbar för att få mer liv i fastigheten genom att söka hyresgäster.

– Här finns alla möjligheter, konstaterar Granholm. Utrymmena är godkända för livsmedelsproduktion, vi har ett stort kök, konferensutrymmen, kontors- och produktionsutrymmen samt lager. I en skild byggnad finns också möjlighet att bedriva metall-, trä- eller annan form av industri, tillägger han.

Arctic Birch 9Företaget verkar i den egna fastigheten i Kaitsor, där man byggt upp både laboratorium, produktionsutrymme och lager.

Som fastighetsägare har företaget succesivt förbättrat sina egna utrymmen, och investeringsstöd har sökts för både maskiner, produktutveckling och internationaliseringsprojekt.

– Vi har anlitat VASEK och deras företagsrådgivare för att få en större trovärdighet i våra ansökningar. De är vana och vet hur kalkylerna ska göras, säger Granholm.

– Det är väldigt tacksamt att ha en part att vända sig till i sådana ärenden, tillägger Finne.

Företagsrådgivare Olav Nylund på VASEK konstaterar att det handlat om väldigt omfattande ansökningar med stora mängder information.

– Många timmar har vi tillsammans suttit och jobbat med ansökningarna av NTM-centralens projektpengar, men så har det också gett resultat, avslutar Nylund.

Arctic Birch 11Företagets fastighet i Kaitsor, Vörå, omfattar stora utrymmen lämpliga för olika typer av produktion – livsmedel, trä- eller metallindustri, kontorsutrymmen och så vidare. Målsättningen är att få mer liv i fastigheten och hitta fler hyresgäster.

Text: Anna Sand / bySand
Bilder: Anna Sand samt Arctic Birch

 ‹ Gå till "Företagsberättelser"