Women with impact goes Finland

15
torsdag, 15.02.2018
15:00 — 17:00
Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa

Fokus på det praktiska och nyttan

Det handlar om affärsnytta, att skapa en framgångsrik region och ett starkt platsvarumärke som lockar kompetent arbetskraft i framtiden. Vårt mål är att de Österbottniska landskapen ska berika framtiden med ett starkare fokus på nyttan av jämställdhet.

Vi arrangerar denna dag med talare som Sveriges f.d. vice statsminister Margareta Winberg, en eftertraktad föreläsare, genusfotografen Tomas Gunnarsson, motivations- och kommunikationsexperten, känd från TedX Vasa, kvällens moderator Antoni Lacinai, VD, jämställdhetskonsult Sinikka Mustakallio, doktorand i datavetenskap och telekommunikation vid Vasa universitet, Shaima Abdelmageed, projektledare för Cleantech Kvarken och North Sweden Cleantech, författardebut med boken “Bli bäst på regional utveckling” Peter Hedman.

Vi vänder oss till både kvinnor och män och hoppas på en blandad publik. Eventet är trespråkigt och presentationerna hålls på svenska och engelska.

 • 14.30Registrering och mingel
 • Inledning och välkomnande
  Susanna Slotte-Kock, Vasa stads utvecklingsdirektör
 • Det är ingen quick-fix... några erfarenheter från Sverige
  Margareta Winberg, Sveriges fd vice statsminister
 • Bilder som förändrar världen
  Tomas Gunnarsson, genusfotograf
 • Spelar din egen kommunikation någon roll?
  Antoni Lacinai, motivations- och kommunikationsexpert
 • Business Success and Greater Gender Equality in Finland
  Sinikka Mustakallio, VD jämställhetskonsult
 • Be Your Own Hero
  Shaima Abdelmageed, doktorand, Vasa universitet
 • Affärsnyttan, vad kan vi göra tillsammans?
  Peter Hedman, projektledare Cleantech Kvarken och North Sweden Cleantech
 • 17.00 Dagen avslutas med mingel

DAGEN LEDS AV Antoni Lacinal, motivations- och kommunikationsexpert, känd från TedX Vasa

Anmäl dig via länken här.

Intrerreg BA SV RGBVarmt välkommen!

Cleantech Kvarken och Viexpo