Uppdateringskurs för trafikdirigerare (EKL)

27
fredag, 27.09.2019
08:00 — 16:00
Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA
  • regler för specialtransporter
  • rättigheter och skyldigheter
  • tillståndsvillkor
  • hur agera som förare för specialtransporter
  • trafikstyrning vid specialtransporter
  • avvikande situationer, ansvar
  • broövervakning

OBS! DELAR AV UTBILDNINGEN HÅLLS PÅ FINSKA, MEN VI HAR SAKKUNNIG TOLK TILL SVENSKA PÅ PLATS. MATERIALET ÄR TILL STÖRSTA DELEN PÅ SVENSKA, MEN ÄVEN DELVIS PÅ FINSKA

Läs mera och anmäl dig

Flera datum för detta inlägg