Tilaajavastuulain käytännöt ja rakennusalan tiedonantomenettelyn nykytilanne

21
onsdag, 21.02.2018
09:15 — 13:30
Hotelli Cumulus Resort Tropiclandia, Lemmenpolku 3, Vaasa

Tilaajavastuulain valvonnassa on viime aikoina korostunut tilaajan selvitysvelvollisuus siitä, että alihankkija suoriutuu sekä yhteiskunnallisista maksuvelvoitteistaan että työntekijöiden säädösten mukaisesta palkkauksesta. Sekä työnantajalla että työn tilaajalla on velvollisuus valvoa, että työntekijöiden palkkaus ja työsuhteen ehdot ovat yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia. Tämä koskee myös ulkomaalaisia sopimuskumppaneita. Ulkomaalaislaki ja tilaajavastuulaki edellyttävät niin työvoiman kuin sopimuskumppanin osalta taustatietojen selvittämistä, oli kyse sitten suomalaisesta tai ulkomaisesta työvoimasta.

Verohallinto on uudistanut sekä rakennustyön tilaajan että yhteisen työmaan päätoteuttajan kuukausittaisen tiedonantovelvoitteen sisältövaatimuksia. Nämä muutokset tulevat voimaan tammikuun 2018 raporteista lähtien.

Sekä oikeuskäytäntö että valvovan viranomaisen tulkinnat ohjaavat osaltaan lainsäädännön tulkintaa. Tule kuulemaan uusista linjauksista sekä tilaajavastuulain käytännöistä ja miten sopimuksissa tulee huomioida tapahtuneet muutokset lainsäädännössä.

Lue lisää ja ilmoittaudu