ReThink-seminariet om cirkulär ekonomi

19
måndag, 19.11.2018
13:00 — 16:30
Westenergy, Energivägen 5, Kvevlax

Seminariet ReThink med temat cirkulär ekonomi arrangeras på Westenergy 19.11. Syftet med seminariet är att öka medvetenheten hos företag och beslutsfattare om vilka image- och konkurrensfördelar företagen kan uppnå med ett helhetstänk om cirkulär ekonomi. På seminariet inleds dessutom diskussionen om vilken roll kommunerna och staden kan ha i att skapa en gynnsam miljö och strukturer för cirkulär ekonomi så att företag har verkliga förutsättningar att bygga upp lönsam affärsverksamhet genom cirkulär ekonomi.

 • 13.00 Öppnandet av tillställningen: Mitä on kiertotalous?
  Suvi Karirinne, VEBIC / Vasa Universitet
 • 13.05 Westenergy & kiertotalous
  Olli Alhoniemi, Westenergy Oy Ab
 • 13.15 Cirkulär Ekonomi Korsholm-projektet
  Göran Östberg, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
 • 13.25 Share jakamis- ja kiertotaloushanke
  Karita Luokkanen-Rabetino, Vasa Universitet
  Pohjakuonen hyötykäyttö tierakentamisessa laskentatoimen näkökulmasta
  Sanna Korpela
  Energia- ja urbaanin ruokatuotannon symbioosi: Case Aquaponics
  Kristian Lehtikangas
 • 14.10 Vaihtoehtona Vaasanseutu
  Tommi Kajasoja, Delete Group Oyj
 • 14.30 Paus
 • 15.00 Tutkimustuloksia kiertotalouden logiikoista jätehuollossa
  Karita Luokkanen-Rabetino, Vasa Universitet
 • 15.30 Paneldiskussion, leds av Mari K. Niemi
  riksdagsledamot Susanna Koski
  riksdagsledamot Joakim Strand
  stadsdirektör Tomas Häyry
  kommundirektör Rurik Alhberg
  koncernchef Tommi Kajasoja, Delete Group Oyj

Anmäl dig via den här länken

Programmet (pdf)

Närmare uppgifter

Goran Ostberg
Göran Östberg
Projektchef
+358 500 366 097
Cirkulär ekonomi Korsholm

 

EU EAKR SV vertical 20mm rgbhavkraftEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

Flera datum för detta inlägg