ProLocalis on tour - infotilaisuus

14
tisdag, 14.08.2018
12:00
Berny's, Replotvägen 2, Replot

I samarbete med regionala och lokala byföreningar, LEADER-grupper och landskapsstyrelser ordnar vi infotillfällen runt om i Finland. Målet är att presentera och diskutera om möjligheterna att utnyttja ProLocalis-konceptet för att utveckla livskraften och synligheten av det lokala tillbudet. Vi hoppas på att få träffa byföreningars och Leader-gruppers representanter, småproducenter samt regionens, kommuners och städers ansvariga för turism och näringsutveckling och även lokal media.

Läs mera om evenemanget

Läs mera om Localis