Nordic Gateway: Pitchning – kroppsspråk

22
tisdag, 22.01.2019
09:00 — 11:00
VASEK, Nedre torget 1 A (3 vån), 65100 Vasa

De populära Nordic Gateway -utbildningarna fortsätter under våren 2019. Kom med!

Den första utbildningen i serien
Pitchning – kroppsspråk

arrangeras 22.1.2019 kl. 9–11
i Vaseks utrymmen i Vasa
Utbildare: Wasa Teater

Anmälningarna senast 16.1.2019 till Katja Jankens.

Nordic Gateway erbjuder också följande utbildningar under våren:
19.2 Förhandlingsteknik
16.4 Branding för internationella marknader

Mera information och anmälningar:

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi, tfn +358 50 5738876

NG ERUF Havkraft 400px