Lean Management - att leda en organisation genom Lean

14
torsdag, 14.02.2019
12:00 — 16:00

Vad är Lean?
Leanbegreppet definieras och förtydligas med metoder, målsättningar, modeller och praktiska exempel.

Lean för ledare
Ledarskapet ur Leanperspektiv definieras och förtydligas med attityder, metoder, handlingar och praktiska exempel.

Bättre information med Lean
Informationen och förståelsen mellan människor definieras och exemplifieras som det mest grundläggande flödet och som en förutsättning för att andra flöden och utveckling kan skapas.

Vill du förbättra informationen på din arbetsplats?
Den vanligaste orsaken till en ineffektiv informationsgång är människor som inte förstår varandra. Det förorsakar ofta extra arbete, missförstånd, konflikter och i slutändan sämre resultat, dålig motivation och missnöjda kunder.

Lean Management-kursen introducerar deltagaren i hur organisationer kan ledas med hjälp av Lean i syfte att uppnå värdebaserad verksamhet. Kursens målgrupp är alla som är intresserade av att lyckas minska på slöseri och effektivera verksamheten på sitt jobb.

Läs mera och anmäl dig