Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläckanläggningar

24
torsdag, 24.10.2019
08:00
Original Sokos Hotel Royal, Hovrättsesplanaden 18, 65100 Vasa

Byggnadens ägare och släckanläggningens skötare svarar tillsammans med verksamhetsidkaren för att den automatiska släckanläggningen fungerar rätt och kontinuerligt är i funkionsskick samt underhålls och kontrolleras på ett korrekt sätt.

Att få kunskap att fungera med sprinkler- och vattendimsläckanläggningar och undvika faror mot säkerhet, egendom och miljö som orsakas av ett felaktigt sätt att sköta anläggningen. Lära sig känna till sprinkler- och vattendimsläckanläggningarnas funktionsprinciper och sköta om arrangemangen för underhållet.

Läs mera och anmäl dig

Flera datum för detta inlägg