‹ Tillbaka

Inledning till hållbar turism och Sustainable Travel Finland-programmet

Seminarier, föreläsningar och möten
09:00 - 12:00
Återkommande
Evenemanget ordnas online., Finland 00000
36195-SustainableTourism_600px.jpg
Vi vill att Finland ska bli ledande inom hållbar turism och vi har utmärkta förutsättningar till det.

Vi vill att Finland ska bli ledande inom hållbar turism och vi har utmärkta förutsättningar till det. Man gör redan många goda saker i företagen och i regionerna och verksamheten är hållbar. Men nu har det blivit dags att bekräfta vad vi gör och kommunicera om det mer aktivt.

I projektet Hållbar turism i Österbotten ordnas en nätbaserad coaching med två delar, där deltagarna får en inledning i ämnet: vad betyder hållbar turism och hållbarhet i företagets verksamhet och vad innebär Sustainable Travel Finland-programmet. Coachingen sker på finska.

Del 1: Inledning till hållbar turism, måndag 29.3 kl. 9–12
• Vi börjar med definitionerna: Hållbar och turism, Ansvarsfull turism, Insiktsfull och förnybar turism
• Globala trender och kundorientering som påverkar i bakgrunden av hållbar verksamhet
• Delområden av hållbarhet i praktiken: ekologisk, ekonomisk, social, kulturell och etisk hållbarhet i ett turismföretags verksamhet
• Exempel från nära och fjärran

Del 2: Sustainable Travel Finland-programmet, onsdag 31.3 kl. 12–15
• Koll på stegen, verktygen och materialet i STF-programmet: eOpas och online-plattformen
• STF-programmet steg för steg och praktiska tips och exempel
• Allmänt om olika certifikat
• Att kommunicera om hållbarhet: tips och exempel från nära och fjärran

Anmäl dig till coachingen senast på fredag 26.3 kl. 14. Möteslänk till den första delen av coachingen kommer att skickas ut på eftermiddagen på fredag 26.3. OBS. Du anmäler dig till båda delarna av coachingen med den här blanketten.

Som coach fungerar Anu Nylund (Mood of Finland Oy), coach i Visit Finland Akademin. Hållbar turism i Österbotten administreras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes.

Sustainable Travel Finland-programmet, som drivs av Visit Finland, är ett verktyg till att bekräfta regioners och företags hållbarhetsarbete och säkra dess kontinuerliga utvecklande. De sju stegen i programmet styr till att bekräfta de val och åtgärder som är betydande ur hållbarhetssynvinkeln. Programmet samt tillhörande material och online-plattform är avgiftsfria.

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään perjantaina 26.3. klo 14Övriga tidpunkter

  • 29.03.2021
    09:00 - 12:00
  • 31.03.2021
    12:00 - 15:00


‹ Tillbaka