Infokväll: Mera synlighet till turismföretag med hjälp av TripAdvisor

15
torsdag, 15.02.2018
17:30 — 20:30
Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center, Vaasa

TripAdvisor är världens ledande reseportal, och även ditt företag har möjlighet att få synlighet där med hjälp av tips och råd av en sakkunnig från företaget ToolBox-travel marketing & consulting.

ToolBox-travel marketing & consulting har specialiserat sig på att förbättra verksamhetsförutsättningar av serviceföretag och speciellt av turismföretag.

I ledningen av konsulten Kari Halonen kommer vi under infokvällen att göra övningar om hur man matar in information och förbättrar sitt eget företags synlighet i TripAdvisor. Vi kommer också att jämföra ifrågavarande portal med andra globala portaler.

Ta en egen bärbar dator med dig!

Tillställningen är finskspråkig, men du kan ställa frågor även på svenska.

Kaffeservering. Anmäl dig senast 12.2.2018 via denna länk

 

Närmare uppgifter

Peter Kallberg
Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
Archipelago Attractions, Tillväxt genom information, Destination Kvarken

 

ELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpilippu ja tunnuslause svenska 300px