Förmansutbildning, startar 20.2

20
tisdag, 20.02.2018

Hanken i Vasa, Biblioteksgatan 16, Vasa

Hanken Fortbildning arrangerar igen den årliga utbildningen för förmän och mellanchefer med start 20 februari 2018. Förmansutbildningen är är ett koncentrerat och praktiskt program som lämpar sig för förmän inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Programmet ger dig verktyg för att kunna agera som förman och utveckla dig själv och dina anställda.

MÅLSÄTTNING: Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.

MÅLGRUPP: Programmet riktar sig till personer i förmansställning, t.ex. arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom förmans- eller sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års erfarenhet av förmansuppgifter.

Läs mera och anmäl dig