Crowdfunding och lokala möjligheter

5
onsdag, 05.06.2019
09:00 — 15:00
YH Novia, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, klassrum D109

Projektet Innospiration Österbotten håller ett seminarium om crowdfunding och lokala möjligheter. Dagen sammanslås med Aktion Österbottens projektägardag.

När: Onsdag 5.6.2019 kl. 9 - 15.
Var: YH Novia, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa, klassrum D109. (Gå in under skylten ”Alere”)

Preliminärt program
• God morgon och välkommen!
• Kort info om Leaderfinansieringens läge nu i slutet av perioden
• Projektpresentationer av YH Novias Leaderprojekt

Sakkunniga i Crowdfunding
Tanja Jänicke från Mesenaatti.me berättar allt som man behöver veta om Crowdfunding. Hur gör man upp en bra kampanj med bra marknadsföring? Vad gäller kring lagstiftning och beskattning? Tips bl.a. kring sociala medier. Föreläsningen på finska. Materialet på svenska.
Lilli-Noora Siikasmaa, projektledare från Tammerfors stad, berättar om konkreta erfarenheter från Tammerfors stads försök med en kombination av crowdfunding och finansiering från staden. Föreläsningen på finska. Materialet på svenska.
• Workshop kring lokala crowdfunding-case, både offentliga och privata.

Seminariet är kostnadsfritt, kaffe ingår. Lunch på egen bekostnad. Anmälningar (plus ev. allergier) till Leaderrådgivare Emma Wester, emma@aktion.fi senast 29.5.2019.

Flera datum för detta inlägg