Bokföring och bokföringsarbete, startar 14.11

14
onsdag, 14.11.2018

Hanken Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa

Kunnande och verktyg för nya bokförare på bokföringsbyråer eller företag och organisationer

Hanken Fortbildning har utvecklat ett koncentererat och praktiskt kursprogram som tar fasta på de frågeställningar du som ny bokförare möter i ditt dagliga arbete. Programmet har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de praktiska arbetsuppgifter som utförs av en bokförare.

Läs mera och anmäl dig