‹ Tillbaka

Avgiftsfri företagarbesiktning

Händelser
09:30 - 15:15
Återkommande
VASEK, Nedre torget 1 A, 3 våning, Vasa

ForetagarbesiktningNär har du senast besiktat dig själv och ditt företag? Kom och gör en gratis kartläggning för att säkerställa din personliga och ditt företags livskraft!

Företagarbesiktning är Startias sakkunnigorganisation Advokatbyrå Näsman & Båsks nyaste produkt. Tjänsten är speciellt utvecklad för företagare som verkar inom små och medelstora företag. Avsikten är att genom denna tjänst säkerställa att företagaren är medveten om hur olika personliga livssituationer även kan påverka företagets situation. Genom Företagarbesiktning ges företagaren både kunskap och verktyg för att preventivt kunna planera sitt eget och sitt företags livskraft även i tid av förändring.

Företagarbesiktning innefattar ett gratis konsultationsmöte på ca 30–60 minuter där en av Näsman & Båsks jurister kartlägger företagarens juridiska situation. Kartläggningen innefattar bl.a. följande delområden:

 • äktenskapsförords inverkan på företagstillgångar
 • arvsplanering, generationsväxling
 • företagarens ansvar för bolagets skulder
 • företagarens eventuella framtida arbetsoförmågas inverkan på bolagets verksamhet (behov av intressebevakningsfullmakt)
 • för- och nackdelar med olika bolagsformer
 • beskattning av företagsinkomsten (lön, dividend eller privatuttag)
 • företagets försäkringsskydd gällande eventuella rättstvister (rättsskyddsförsäkring + ansvarsförsäkring)
 • bolagets interna avtal (t.ex. delägaravtal)

Efter att företagarens nuvarande juridiska situation har kartlagts, ger juristen en rekommendation på konkreta åtgärder som företagaren bör överväga för att undvika större juridiska fallgropar i framtiden. Dessa åtgärder kan t.ex. vara uppgörande av testamente och äktenskapsförord för företagarens del eller en grundligare granskning av bolagets interna avtal. Om företagaren önskar vidta konkreta åtgärder, utför Näsman & Båsk dessa enligt normal timtaxa.

Boka tid för det kostnadsfria konsultationsmötet: info@vasek.fi, 06 317 7600

 

Övriga tidpunkter

 • 21.10.2021
  09:30 - 15:15
 • 11.11.2021
  09:30 - 15:15
 • 16.12.2021
  09:30 - 15:15
 • 27.01.2022
  09:30 - 15:15
 • 17.02.2022
  09:30 - 15:15
 • 17.03.2022
  09:30 - 15:15
 • 28.04.2022
  09:30 - 15:15
 • 19.05.2022
  09:30 - 15:15
 • 22.09.2022
  09:30 - 15:15
 • 20.10.2022
  09:30 - 15:15
 • 17.11.2022
  09:30 - 15:15


‹ Tillbaka