Arbetssäkerhetskortutbildning

5
onsdag, 05.06.2019
08:00 — 16:00
Wärtsilä, City

Med arbetssäkerhetskortsutbildningen säkerställs att alla aktörer på den gemensamma arbetsplatsen har grundläggande kunskap om farorna i arbetsmiljön och om arbetarskyddet.

Safety Up® -grundkursen i arbetssäkerhet är ett nytt sätt att ordna Arbetssäkerhetskortsutbildningar. Safety Up® -utbildningen fokuserar på att skapa förståelse för vilken betydelse arbetssäkerhet och säkerhetskultur har, att identifiera farorna i den egna arbetsmiljön och utveckla säkerheten i den samt vilken roll var och en har som medlem på den gemensamma arbetsplatsen och i att utveckla säkerhetskulturen. Utbildningen består av teori, grupparbeten och övningar.

Läs mera och anmäl dig

 

Flera datum för detta inlägg