‹ Tillbaka

Ändringar gällande bygganmälningar

Händelser
1.10.2019
12:00 - 16:00
Scandic Vasa, Rostensgatan 6, Vasa

Anmälningarna om byggande kommer att ändras från och med november 2019. Ändringarna gäller både företag och hushåll. De anmälningar som hittills getts via lomake.fi ska i fortsättningen ges via MinSkatt. För företagens del påverkas anmälningarnas innehåll och mängden uppgifter som ska anges minskar. På kursen går vi igenom höstens ändringar samt andra aktuella frågor gällande bygganmälningarna.

Kursen ordnas av Handelskammaren, föreläsare EM Karl-Johan Sigfrids, Oy Certima Ab.

Läs mer och anmäl dig‹ Tillbaka