Asiakastietolomake sv
Kom ihåg vid första besöket att kryssa kundinformationsblankettens punkt om expertremisser. Du kan också dra tillbaka din tillstånd senare, remisserna är inte bindande för kunden på något sätt.

Företagsrådgivaren och kunden har vid grundande av företag diskuterat bland annat om marknadsföring, försäkringar, lokaler, bokföring och finansiering. Mot slutet av mötet, ställer affärsrådgivaren en fråga: "Passar det att jag skriver en remiss till en expert?” Alltså vad då för en expertremiss, vad är det riktigt frågan om?

Startias tjänster till alla nystartade företag är kostnadsfria, likasom man även gratis kan utnyttja en lång rad av samarbetspartners eller expertföretag, vilka har tecknat ett samarbetsavtal med Startia. Samarbetspartnerna representerar olika branscher, såsom bokföringsbyråer, banker, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, marknadsförare, IPR-experter och advokatbyråer.

– I samband med en eller flera rådgivningsmöten tangerar man många olika saker, och vi hänvisar – naturligtvis med kundens samtycke – gärna kunden vidare exempelvis till banken för att diskutera olika finansieringsmöjligheter eller till en bokföringsbyrå för att fundera över behov av bokföring och andra ekonomförvaltningstjänster. Vi skickar kundernas kontaktuppgifter och en sammanfattning av det startande företags bransch och situation till våra samarbetspartners, som själv tar kontakt direkt med kunderna, berättar företagsrådgivare Sari Saarikoski.

– De första mötena med experten och även de inledande kartläggningarna är alltid kostnadsfria. Kunden kan sedan själv bestämma om hen vill ingå avtal med expertföretaget efter den inledande undersökningen och möten. Remisserna är inte bindande för kunden på något sätt, försäkrar Saarikoski.

Kupongit sv– Kunderna är i olika situationer och grundandet av företag kan variera en hel del, och därför ser man nödvändigtvis inte behov av tillgång till alla experttjänster ännu efter första mötet, men efter de påföljande möten skickar vi ut remisser alltid när det behövs, berättar Startias direktör Tommi Virkama.

– Expertpartner är verkligen viktiga för oss, eftersom vi gärna vill överlåta kartläggningen av nyföretagets behov av försäkringar till försäkringsbolaget. När man upprättar en affärsplan kommer man att prata om marknadsföring och även om att skapa en marknadsföringsplan, men eftersom det finns nästan lika många olika marknadsföringsmetoder som företagare, är naturligtvis experterna inom marknadsföring rätta stället att vända sig till, när man vill sätta sig djupare in i saken, fortsätter Virkama.

Vissa expertpartners ordnar även kostnadsfria mottagningsdagar på VASEKs kontor, till vilka man bokar tid via VASEK. Alla nya Startia-kunder får därtill en infomapp, som inkluderar förmånskuponger värda att dra nytta av.

 

Startias sakkunnigorganisationer

Sakkunnigorganisationernas avgiftsfria rådgivningstjänster hittar du på evenemangskalendern

Kom även ihåg Sparra med juristen -tjänsten

 

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Artiklar"