FragatLogowww2.jpgVar försiktig med vad du beställer, råder företagsrådgivaren

Att ingå olika slags avtal är en viktig del av företagarens vardag. Med avtalsfrågor bör man dock alltid vara försiktig så att det inte kommer några obehagliga överraskningar i efterhand. Gör aldrig något avtal muntligt eller via telefon, utan be alltid om säljarens offert minst via e-post och lova svara på det skriftligt exempelvis via e-post. På detta sätt kommer du att ha bevis på vad du blivit erbjuden och vad du har åtagit dig.

Enligt lagen är muntliga och skriftliga avtal lika giltiga. Det är dock omöjligt att senare bevisa innehållet i ett muntligt avtal. I ett skriftligt avtal bör man tydligt ange rättigheter och skyldigheter för båda parterna. Se till att du förstår vad du samtycker till. Underteckna inte om något är oklart. Du kan till exempel kontakta vår Sparra med juristen -tjänst via företagsrådgivarna, för att få hjälp med att gå igenom avtalet i förväg.

– De svåraste situationerna är via telefon sålda produkter eller tjänster, som slutligen inte motsvarar det som kunden hade tänkt sig, varken när det gäller priset eller kvaliteten. Eller ännu olyckligare, om det kommer en räkning på en tjänst som enligt kundens uppfattning aldrig har blivit beställt, säger företagsrådgivare Antti Alasaari förargad.

sopimusUnder hösten har allt fler företagare klagat på att omedelbart efter inrättandet av sitt företag har det börjat komma samtal från olika katalogtjänster:

– Synligheten är alltid viktigt för företagaren, och beroende av bransch kan det även finnas behov av olika kataloger. Det finns en stor mängd av olika tjänsteleverantörer, men deras servicenivå varierar. Därför är det alltid en god idé att noga ta reda på vilken typ av katalog det handlar om, och är det nödvändigt att alls vara med, ifall servicen är avgiftsbelagd. Många företagskataloger bygger på PRS:s avgiftsfria och offentliga uppgifter, lika som Vasaregionens företagsregister, som VASEK upprätthåller.

– Några katalogtjänsters försäljare börjar sitt säljargument med en översyn av denna offentliga information, och ifall företagaren då berättar något annat om sin verksamhet eller ber om ändringar, kan detta tolkas som köp av tilläggstjänster och en räkning kommer säkert. Företagaren kan även ha, i början av samtalet, frågat om det kostar något och fått ett svar om att kontaktuppgifterna är avgiftsfria. Därefter leder försäljaren diskussionerna till företagets verksamhet, som igen är avgiftsbelagd information. Uppsägning av dessa tjänster är ofta onödigt komplicerade, påminner Alasaari.

puhelimessa2

Han råder att konsekvent vägra beställa något via telefon:

– Be alltid om en anbudsbegäran, eller den informationen som skall granskas, via e-post och fatta ett beslut om beställning eller uppdatering först efter att noggrant ha läst igenom innehållet. Spara alltid anbudsbegäran och svarsmeddelandet du fått.

– Vid försäljningssituationen via telefon, undvik användning av ordet 'ja', och i synnerhet vid samtal på främmande språk ordet "yes". Det går obehagliga rykten om sådana fall där en manipulerad inspelning av samtalet har använts som bevis på att företagaren förmodligen skulle ha beställt något. Man kan exempelvis sluta samtalet med att konstatera att det är väl klart nu att företagaren inte ha beställt något eller åtagit sig till något alls, berättar Alasaari.

Enligt Alasaari viktigare än företagskatalogerna, när det gäller att uppnå synlighet, är det faktum att företagaren själv ser till att det alltid finns uppdaterad information om företaget i PRS:s Företags- och Organisationsdatasystemet (YTJ). Även innehållet på hemsidor och sociala medier bör hållas uppdaterade.

– Google och andra sökmotorer hittar nog ditt företag om du håller dina webbsidor i gott skick. Och företagsuppgifterna i VASEKs företagsregister kan du också ändra själv via internet. Vårt register är alltid avgiftsfritt, försäkrar Alasaari.

 

Vasaregionens företagsregister
Uppdatera ditt företags uppgifter

 

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Företagsrådgivare
+358 44 512 6613
Nya företagare, landsbygdsföretagande Kyrolandet

Läs mera (på finska):
Osaatko laatia hyvän sopimuksen?
Housuton veijari ja muunlaista puhelinmyyntiä

 

‹ Gå till "Artiklar"