ExpertenVetLogo web

Vasa Andelsbank och OP Försäkring är nya samarbetspartners till Nyföretagscentrum Startia. Officiellt har deras samarbete precis tagit sina första steg men försäljningsrådgivare Nina Wallenius från OP Försäkring, som är kontaktperson för Startia, berättar att det redan finns planer på gemensamma informationsmöten och annan information. Enligt Wallenius är samarbetet med Startia meningsfullt eftersom nya företag utgör en intressant målgrupp för banker och försäkringsbolag.

Nina Wallenius 400pxNina Wallenius välkomnar företagare till OP:s företagstjänster.Tidsbokning sker enkelt till exempel på www.op.fi.

Vasa Andelsbank och OP Försäkrings företagstjänster finns fysiskt på samma adress, i den delen av HS center som är mot Storalånggatan. Detta erbjuder företagare möjlighet att sköta både bank- och försäkringsärenden vid samma lucka. Enklast kommer man till en bank- eller försäkringsexpert genom att boka tid på förhand.

– I dag kan man förstås sköta största delen av ärenden på nätet men med oss får man komma och prata också personligen. Speciellt i företagets startskede är det bra om den nya företagaren får träffa personen som tar hand om bank- och försäkringsärenden, säger Wallenius.

Sisaankaynti 400pxIngång till Vasa Andelsbanks och OP Försäkrings företagstjänster sker genom samma dörr som till biografen.

Finländsk och mångkunnig inom finansbranschen

Resultatet av fusionen mellan Andelsbanken och försäkringsbolaget Pohjola blev ett mångkunnigt bolag inom finansbranschen som erbjuder alla bank- och försäkringstjänster som företag behöver. Företagaren har tillgång till alla tjänster inom finansiering, placering, försäkring och betalningsrörelse.

Ungefär 15 personer jobbar vid företagstjänster vid Vasa Andelsbank och OP Försäkring. Deras geografiska arbetsfält omfattar området mellan Närpes och Nykarleby. Arbetet utförs i team, vilket innebär att även om någon sakkunnig inte är anträffbar, finns det alltid en annan som kan hjälpa kunden. Kunden får service förutom under personliga träffar också per telefon, nätet och e-post.

 

Ryhmakuva 600px

Ett så här stort gäng fick vi med i gruppfotot en morgon i maj.

– Vårt team är passligt stort och teammedlemmarna har så omfattande erfarenhet att i praktiken får företagaren alltid svar på sina frågor om bank- och försäkringstjänster. Dessutom kan vi vid behov fråga mer från vårt omfattande OP-nätverk, säger Wallenius.

Planering lönar sig

Marika Mattsson-Prinkkilä, Jenny Råholm och Riitta Makkonen betjänar företagare i finansierings- och betalningsfrågor. De diskuterar med Nina Wallenius vilka specialdrag och hurdana servicebehov nya företagare har. Alla kvinnor är helt av samma åsikt: i synnerhet när man grundar ett företag ska man planera och diskutera planerna med en expert. De ger beröm för Startias mall för affärsverksamhetsplan.

– Jag skulle vilja att företagare lägger större vikt på personförsäkringar. Det räcker inte att företaget och personalen försäkras utan företagaren ska också försäkra sig själv, påminner Wallenius.

Mattsson Prinkkila Wallenius Raholm Makkonen 600pxMarika Mattsson-Prinkkilä, Nina Wallenius, Jenny Råholm och Riitta Makkonen diskuterar gärna bank- och försäkringsärenden med nya företagare.

Tommi Virkama från Startia är verkligen glad över expertpartnerskapet med Vasa Andelsbank och OP Försäkring.

– Fint att vi har en ny samarbetspartner som behärskar både bank- och försäkringsfrågorna.

 

 

Text och bilder: Johanna Haveri
Översättning:VASEK

 

Tidigare utkomna artiklar i serien Experten vet

Viktigt att satsa på webben   

Hjälp och råd i frågor om företagets ekonomi och lättföretagande   

Liten bank med flexibel service       

Kundens behov styr Securitas utbud        

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Artiklar"