creamarketing 600px
ExpertenVetLogo webEnligt Peter Hellström från Creamarketing Ab, som är en av Startias expertorganisationer, är nystartade företags internetmarknadsföring alltför ofta som en båt utan åror och andra hjälpmedel:

– En båt och åror utan roddare, eller hemsidor utan uppdatering och ständigt förnybart innehåll är till ingen nytta alls. Webbsidorna måste ändras alltefter säsonger och årstider, precis som en båt blir utrustad på olika sätt för olika ändamål.

– Man måste tänka igenom vilken typ av besökare man riktigt vill fånga på webbplatsen och även vilka verktyg och medel som är de bäst lämpade, fortsätter Hellström med sina fiskliknelser.

Vid företagets startskede utarbetar företagarna en affärsplan, där även marknadsföringskostnader beaktas, men alltför ofta finns dock ingen marknadsföringsbudget alls eller summan innehåller enbart upprättande av webbplatsen.

– Men webbplatsen kräver ständigt uppdaterat innehåll. Webbsidorna bör vara sökmotoroptimerade, och även sociala medier måste upprätthållas kontinuerligt, eftersom man genom dem får den rätta målgruppen att besöka webbplatsen för mer information om produkter och tjänster samt för att klicka på och lägga produkter till inköpskorgen eller skicka anbudsbegäran. Med andra ord för att bli en kund, påminner Hellström.

Hellström har ett antal knep i rockärmen, som till och med ett mindre företag kan utnyttja för att förbättra synligheten och på så sätt även öka försäljningen:

– Med hjälp av analysverktyg, såsom Google Analytics, kan du följa upp vilka källor och kampanjer som tar med sig besökare till dina webbsidor och även om besökarna också hittar just de tjänster eller produkter som de är ute efter. Sätt dig in i marknadsföringen via sociala medier, samt testa och ständigt analysera vad som fungerar bra och vilket som inte gör det. Man kan komma bra igång även med mindre summor.

Underhåll noggrant ditt kundinformationssystem, så att du kan se vad kunderna har köpt och när. Utnyttja e-postmarknadsföring exempelvis genom att erbjuda rabatt på nya tillfällen för befintliga kunder. Har din produkt en livscykel? Erbjud service eller byte av den gamla produkten till nyare modell. Säkerställ även att möjligheten att ta kontakt, beställa eller göra anbudsbegäran kan göras så enkelt som möjligt på webbsidorna.

internetmarkkinointi1Planeringen spelar en nyckelroll enligt Hellström. Företagaren måste ha en vision om hur företaget vill se ut, och detta måste återspeglas även på webbplatsen och andra kanaler. Man bör kunna definiera sina egna målgrupper samt redskap och kanaler med vilka varje målgrupp kan nås. När marknadsföringsbudgeten är klar, är det viktigt att fundera på vad du kan göra dig själv och vad som är vettigt att göras som köptjänst.

– Pressmeddelanden är också ett effektivt verktyg för marknadsföring. Ofta kan företagaren inte ens ana, hur intressanta nya produktlanseringar, nya marknader och nya stora kunder kan vara. Lokala medier skriver mycket gärna om framgångshistorier i den egna regionen och vår region är faktiskt full med skickliga experter som hjälper till att skapa pressmeddelanden, övertygar Hellström.

Webbsidornas funktionalitet, hög kvalitet och regelbundet uppdaterat innehåll samt effektiva annonskampanjer i lämpliga kanaler stöder varandra.

internetmarkkinointi2– I företagets sociala medier, såsom Facebook, bör man regelbundet publicera något intressant innehåll. Genom att klicka på länkarna styrs besökarna till webbplatsen, där man hittar tydlig och snyggt presenterad tilläggsinformation om produkten eller tjänsten. Därtill ifall sidorna även är utrustade med Call to action-funktion, det vill säga lätt funna funktioner, genom vilka man exempelvis kan beställa produkter, ladda ner tilläggsuppgifter eller ta kontakt. Allt detta resulterar till en ökad försäljning och välkända produkter.

Konsumenterna uppskattar förutom en rationell och tillförlitlig kommunikation även säregenhet, och därför uppmanar Hellström företagarna att sätta sin personliga prägel på marknadsföringen:

– Visa hur din och företagets vardag ser ut, finn ditt eget sätt att vara närvarande i olika kanaler och välj kanalen enligt det som passar dig bäst. Skulle videofilmning, bloggning eller fotografering passa in på just dig?

Skolningar som Creamarketing arrangerar om internetmarknadsföring
Internetmarkkinoinnin anatomia 12.12.2017
Verkkokauppa 2018 16.1.2018

Startias sakkunnigorganisationer

 

‹ Gå till "Artiklar"