FinstromSihto 600pxJohanna Finström och Ville Sihto

Från och med i höst är Personalhuset Nyföretagscentrum Startias expertpartner. Personalhuset är ett nordiskt företag inom rekryteringsbranschen.

Personalhuset hör till norska Otiga Group och etablerade sig i Finland år 2010. I dag har företaget kontor på åtta orter. Kontoret i Vasa öppnades för ungefär ett år sedan och där jobbar två personer men företagets alla övriga experter finns till förfogande vid behov.

– Från Vasa betjänar vi också våra kunder i Seinäjoki- och Karlebyregionerna och några kunder i Björneborgsnejden, berättar personalkonsult Ville Sihto.

– Personalhuset kompletterar vårt starka expertnätverk på ett bra sätt. Den största enskilda investeringen för ett litet företag är anställning av arbetstagare och därför är den här expertisen välkommen, säger Startias direktör Tommi Virkama. – Speciellt när man startar upp företagsverksamhet är det en bra idé att gå igenom vilka möjligheter det finns att ta in tillfällig arbetskraft.

Flexibel rekrytering genom inhyrning

Personalhuset är en av de största producenterna av personal- och rekryteringstjänster i Norden. Tjänsterna omfattar Search & Selection-rekrytering, personaluthyrning, utlokaliseringslösningar samt coaching i förändringsprocesser och konsultering.

– Personaluthyrning har en stor roll i vår verksamhet. Med hjälp av den säljer vi flexibilitet till företag, säger Sihto.
Sihto menar att genom personaluthyrning kan företag få arbetstagare för säsongsbetonat arbete, produktionstoppar och situationer med stor arbetsmängd men oklarhet om hur länge behovet för arbetskraften finns.

Personaluthyrning är dessutom ett utmärkt sätt att rekrytera: företaget börjar med inhyrd arbetskraft och anställer personen i företaget när det blivit klart att hen passar i arbetet och arbetsplatsen.

– Vi vill alltid beakta möjligheten att personen kan bli fastanställd när vi väljer kandidater som presenteras för våra kundföretag, påpekar Sihto.

Personaluthyrning fungerar även för startande företag

Personaluthyrning kan stödja ett startande eller ungt företag speciellt i tillväxtfasen. Personalhuset förbinder sig att erbjuda företaget en sådan arbetsgivare som kan göra arbetet som krävs och företaget betalar enbart för genomförda timmar.

Processen har gjorts så enkel som möjlig för kunden. Kunden diskuterar med konsulten om vilken typ av arbetskraft behövs, Personalhuset söker fram kandidater med relevanta kvalifikationer och presenterar dem för kunden. Det är alltid kunden som gör ett slutgiltigt val. Den inhyrda arbetskraften arbetar under kundens ledning och för dagbok över arbetstimmarna som kunden sedan godkänner. Utifrån antalet godkända timmar betalar Personalhuset lön till arbetstagaren och fakturerar kunden.

Text och bild: Johanna Haveri
Översättning: VASEK

ExpertenVetLogo web

Tidigare artiklar i vår artikelserie Experten vet:

Acebo ger verktygen för effektiv marknadsföring 

Revisionsbyrå nyckelfaktor för företagets framgång 

Månsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier

Praktisk kombination av bank- och försäkringstjänster 

Viktigt att satsa på webben

StartiaUYKIns SE 400px

 

‹ Gå till "Artiklar"