anniskelulupa4FragatLogowww2.jpgDet grundas nya caféer eller restauranger nästan varje månad i Vasaregionen. Verksamheten startas ofta utan alkoholtillstånd men så småningom blir det lockande att sälja också vin eller öl till mat eller kaffe. Men var och hur ansöker man om tillstånd?

– För att kunna sälja alkoholdrycker behövs alltid ett serveringstillstånd som beviljas per serveringsställe, betonar företagsrådgivare Sari Saarikoski. – Det betyder att man ska ansöka om tillstånd separat för varje verksamhetsställe.

– Den som söker serveringstillstånd ska ha ett FO-nummer och företaget måste vara registrerat i skatteförvaltningens register för mervärdesskatteskyldiga samt i förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren, tillägger Startias direktör Tommi Virkama och fortsätter:

– Dessutom ska den som söker vara myndig och de ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningarna ska vara i ordning. Därtill krävs tillförlitlighet och då beaktas eventuella dom för brott, rusmedelsbrott, försummelse av skatter, konkurser och överlag den sökandes förmåga att sköta sina skulder.

anniskelulupa3

Saarikoskis råd är att man ska göra en skriftlig ansökan och skicka in den till regionförvaltningsverket som svarar för den kommun där serveringsstället finns. Tillståndet beviljas tills vidare, för viss tid eller tillfälligt.

Serveringstillstånd krävs av företagaren men också försäljarna och servitörerna ska ha kompetens:

– Den som är ansvarige föreståndaren för serveringsstället – caféet eller restaurangen – eller dennes ställföreträdare ska ha serveringspass och tillräcklig utbildning inom restaurangbranschen eller genom erfarenhet förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet. En person som är under 18 år får inte servera alkohol om hen inte har tillräcklig yrkesutbildning från till exempel yrkesinstitut eller läroavtal, påminner Saarikoski.

På samma sätt förutsätter detaljhandel med tobaksprodukter att det finns ett detaljhandelstillstånd för respektive försäljningsställe. Tillståndet är dessutom en förutsättning för anskaffning av tobaksprodukter för återförsäljning från partihandeln. Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter ansöks av den kommun där försäljningsplatsen ligger.

anniskelulupa2– Det kan ta lång tid att få tillstånd och det krävs olika utredningar och bilagor och därför lönar det sig att vara ute i god tid om man vill starta restaurangverksamhet och sälja också alkoholdrycker genast från början. Vi hjälper med att ta reda på vilka tillstånd företagaren behöver och med att fylla i ansökningsblanketter, försäkrar Saarikoski.

– Restaurangverksamhet förutsätter naturligtvis att man ”tacklar” byråkratin: byggnadstillsynen ska godkänna att lokalerna lämpar sig för användningsändamålet, hälsomyndigheterna ska godkänna dem som livsmedelslokaler, brandskyddskontroll ska utföras och om en uteservering ska man göra en anmälan till polisen. Och dessutom ska alla anställda som hanterar livsmedel ha ett hygienpass, specificerar Virkama och avslutar:

– Vi hjälper dig med att ansöka och uppfylla alla dessa obligatoriska tillstånd och skyldigheter, så ring och boka tid!

Läs mera

Serveringstillstånd
Servering av alkoholdrycker
Serveringspass
Branschspecifika tillstånd: Alkohol och tobak

 

Sari Saarikoski kuva rajaus2
Sari Saarikoski
Företagsrådgivare
+358 40 558 6058
Företagsrådgivare, Vasa expert på företagande på välfärdsbranschen, Projektchef Ett planerat ägarskifte

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare

 

Tidigare publicerats i Frågat av företagsrådgivaren-serien

Momsbeskattning enligt betalningsprincipen – vad betyder det?

Hur sätter jag rätt pris på min produkt eller tjänst?

Hur går jag till väga om jag vill lägga ned företagsverksamheten?

Hur sköter jag bäst om fakturering och fordringar?

Varför ska man finnas i förskottsuppbördsregistret?

 

‹ Gå till "Artiklar"