0016311p

FragatLogowww2.jpgFamiljeledighetsersättning är en för arbetsgivare beviljad ersättning för kostnaderna som orsakas av en kvinnlig arbetstagares föräldraskap. Engångsersättningens belopp är 2 500 euro. Arbetsgivaren kan ansöka om familjeledighetsersättning i situationer där den första dagen med moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar infaller 1.4.2017 eller senare. Därtill förutsätts att det har betalats lön till arbetstagaren för minst en månad under den tid då arbetstagaren fått moderskapspenning eller föräldrapenning för adoptivmödrar. Anställningen bör ha fortgått minst 3 månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivmödrar började.

Ifall man inte har kommit ihåg att ansöka om familjeledighetsersättning, är det nödvändigtvis inte för sent ännu. Familjeledighetsersättning ska sökas till och med sex månader efter att föräldradagpenningsperioden har upphört.

Enligt Kela har endast ett fåtal arbetsgivare ansökt om denna nya familjeledighetsersättning. Kela är beredd att betala arbetsgivarna årligen ersättningar som uppstår till följd av cirka 30 000 mödrars familjerelaterade ledigheter.

Företagsrådgivare Sari Saarikoski påminner alla arbetsgivare om familjeledighetsersättningarna:

– Kvinnodominerad sektor eller ej, barn föds och arbetsgivaren varken kan eller får enligt lagen inte undvika att anställa någon som eventuellt är på väg att ta ut familjeledighet. Familjeledigheter kan ändå vara en betydande börda även för företagarens ekonomi, så detta är ett viktigt stöd för företagarna. Bara de kommer ihåg och ansöka om det!

– När tiden för att ansöka om ersättning är sex månader efter föräldrapenningsperiodens slut, är ansökningstiden i praktiken densamma som vid semesterkostnadsersättningen. Dessa förmåner bör definitivt ansökas om på samma gång, påminner Saarikoski.

Enligt beräkningar gjorda av Finlands företagare kostar ett barn cirka 8 000 euro netto för moderns arbetsgivare. Då har man redan tagit i beaktande engångsersättningen, som trädde i kraft ifjol våras. Dessa 8 000 euro är den totala kostnaden som modern till ett barn under 10 år orsakar arbetsgivaren. I summan ingår kostnader på cirka 4 000 euro för vårdledighet av ett under 10-årigt sjukt barn. (Källa)

Tilläggsinformation om familjeledighetsersättningar kan hittas här

 

‹ Gå till "Artiklar"