arvonlisavero

 FragatLogowww2.jpg

I början av 2017 fick småföretag (omsättning under räkenskapsperioden högst 500 000 euro) rätt att redovisa mervärdesskatt (moms) på försäljningar och inköp enligt betalningsprincipen, det vill säga först efter att ha fått betalningen från kunderna. Enligt betalningsprincipen hänför företaget den moms som ska betalas på försäljningar och den moms som dras av för inköp till den månad då företaget får betalningen för försäljningen eller betalar varan eller tjänsten som det köpt.

Företagsrådgivare Sari Saarikoski säger att momsändringen gynnar i synnerhet företag som driver handel via andra företag:

– Tidigare bestämde försäljningshändelsen tidpunkten för när momsen skulle betalas och företagaren skulle betala momsen även om hen inte ännu hade fått in betalningen från sin kund. Detta har tärt på kassaflödet i många företag och kunnat resultera i betalningssvårigheter för små företag. Företag måste emellanåt vänta på fordringar i upp till två månader. Avtal som till exempel underleverantörsföretag har, ger ofta uppdragsgivaren en betalningstid på hela 120 dygn.

Småföretaget väljer själv om det ska redovisa momsen enligt prestations-, fakturerings- eller betalningsprincipen. Företaget kan själv välja också när det börjar tillämpa betalningsprincipen. Om företaget väljer redovisning enligt betalningsprincipen ska den tillämpas på både försäljningar och inköp.

– En bra bokförare är guld värd för en företagare också i momsfrågor, påpekar Saarikoski. Bokföraren har ju hand om kundens momskonto och det lönar sig att föra diskussionen om vilket redovisningssätt som är lämpligaste för företagaren i förhållande till företagets omsättning.

Saarikoski fortsätter:

– I vår startrådgivning ägnar vi särskild uppmärksamhet åt momsbetalningen och med vilka mellanrum det lönar sig att betala moms. I princip är det möjligt att göra det exempelvis en gång per år men det betyder att företagaren måste ”gömma” de pengar som kunden har betalat in på kontot för att kunna ha kvar pengarna när det är dags att betala momsen. Det alternativet rekommenderar vi inte. Bättre är det att redovisa momsen varje månad eller kvartal.

Enligt informationen på vero.fi ska momsen som redovisas enligt betalningsprincipen hänföras senast till den kalendermånad under vilken det gått 12 månader från leveransen av varan eller tjänsten, om försäljningspriset inte har betalats före detta. Betalningsprincipen tillämpas på redovisning av moms för inköp av varor och tjänster endast inom Finland. Den kan alltså inte tillämpas på import eller export.

Läs mer på vero.fi

 

Sari Saarikoski kuva rajaus2
Sari Saarikoski
Företagsrådgivare
+358 40 558 6058
Företagsrådgivare, Vasa expert på företagande på välfärdsbranschen, Projektchef Ett planerat ägarskifte

 

‹ Gå till "Artiklar"