Skycode Mantyla 600px

Jussi Mäntylä

Vasaföretaget Skycode är den senaste förstärkningen i Nyföretagscentrum Startias expertnätverk. Jussi Mäntyläs programvaruföretag skapar program, intranät, mobilappar, nätbutiker, affärssystem och program som använder artificiell intelligens (AI) och som skräddarsys enligt kundföretagens behov. För närvarande har Skycode 10 anställda.

– Största grejen just nu är AI, säger Mäntylä. – Det talas mycket om den nu. Trots att många genast tänker på robotar när de hör förkortningen ”AI” är det bra att komma ihåg att AI egentligen betyder sannolikhetsberäkning på stora mängder data.

Hur kan företagare använda AI

Förenklat sagt handlar AI om att en dator utgående från insamlade uppgifter kan fatta beslut. Enligt företagets behov kan man skapa programvara som använder insamlade uppgifter för att till exempel kunna planera produktion, optimera utfodring av kor eller planera transportrutter. Med hjälp av AI kan man göra företagsverksamheten rationellare och höja maskiners och apparaters användningsgrad, vilket i sin tur hjälper affärsverksamheten att växa.

– Det är alltid människan som ger ramarna för hur AI används och utvecklas. Att börja använda AI betyder inte att den ska släppas lös i hallen, säger Mäntylä.

Skycode office 600px

Skycode har kontor på Strandgatan i Vasa

När man börjar bygga upp AI ska man först tänka på vilken typ av information företaget redan har samlat och vilken information man eventuellt kan börja samla. Om det redan finns dokumentation till exempel på inköp eller leverantörernas leveranssäkerhet, kodas uppgifterna i rätt format och matas in i AI-programmet. AI analyserar datamängden och hjälper optimera inköpen. Företagaren kan på det här sättet påverka storleken på företagets lager.

AI-programmet integreras i företagets existerande programvara eller så bygger man upp ett helt nytt system.

Svar utgående från inmatade data

Mäntylä säger att användning av AI uppfattas fortfarande som dyrt. Det råder också en uppfattning om att man ska berätta för artificiell intelligens hur den ska fatta beslut.

– Insamlade uppgifter matas in i programmet och sedan ställer man en fråga. Programmet sammanställer svaret utgående från de uppgifter som det har fått. Det som AI däremot inte berättar är motiveringar.

Den vanligaste utmaningen för företagare som använder AI är att data saknas. Om maskinen eller utrustningen av någon orsak inte har varit på, har den inte kunnat spara några uppgifter.Skycode paivajohtajana Jaakkola

Jonna Jaakkola, som studerar datateknik vid Vasa yrkeshögskola, deltog i Ledare för en dag-kampanjen och var på Skycode för att följa Jussi Mäntyläs arbete för en dag.   

Startias direktör Tommi Virkama påminner om att nyttan med AI är att den hjälper företag effektivera och rationalisera verksamheten.

– AI ger information för beslutsfattande, rätta uppgifter om rätta saker och dessutom i rätt tid. Det är bra att veta att tillämpning av AI-lösningar i företagets processer inte ens kostar mycket, fortsätter han.

 

Text och bilder: VASEK 

ExpertenVetLogo webTidigare artiklar i vår artikelserie Experten vet:

Personalhuset stärker Startias kompetens i personalfrågor  

Acebo ger verktygen för effektiv marknadsföring  

Revisionsbyrå nyckelfaktor för företagets framgång  

Mångsidig advokatbyrå ger råd även på sociala medier  

Praktisk kombination av bank- och försäkringstjänster

StartiaUYKIns SE 400px

‹ Gå till "Artiklar"