Stefan Raback 1 ToimitusjohtajaVaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kokonaisliikevaihto vuonna 2018 oli 2,5 miljoonaa euroa, ja kuntien perusrahoituksen lisäksi liikevaihtoon sisältyi 568 000 euroa ulkoista rahoitusta kehityshankkeiden sekä yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta. Yhtiön oman talouden osalta kuluneelle vuodelle asetettiin poikkeuksellisesti vaativa tulostavoite aiemmin syntyneen tappion kompensoimiseksi.

– Kattavan säästöohjelman ja muiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö saavutti erinomaisen noin 202 000 euron positiivisen tuloksen. Tämän ansiosta yhtiö pystyi myös maksamaan kokonaisuudessaan takaisin Vaasan kaupungilta nostetun 250 000 euron lainan vuoden 2018 lopulla. Yhtiön hallituksen tilinpäätöskokouksessa oltiin erittäin tyytyväisiä toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin haasteellisen vuoden jälkeen, toimitusjohtaja Stefan Råback kertoo tyytyväisenä.

Yrityspalveluissa saavutettiin jopa volyymin kasvua toimivien yritysten neuvonnan kontaktimäärissä, kahdenkeskisiä asiakastapaamisia oli yhteensä 706 eri yrityksen kanssa. Uusyrityspalveluissa Startiassa oli etenkin seudun hyvän työllisyystilanteen johdosta hienoista laskua, mutta silti asiakaskontakteja oli yhteensä 1136 kappaletta, ja vuoden aikana Startian asiakkaat perustivat yhteensä 180 uutta yritystä Vaasan seudulle. Keskeisellä sijalla on edelleen myös yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosten edistäminen, jossa meillä oli yhteensä 266 asiakasta, Råback jatkaa.

Aluekehityksen osalta seudulla oli erinomainen vuosi. VASEKissa keskityttiin mm. nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyvän Vaasan Kasvusopimuksen toteuttamiseen ns. AIKO-rahoituksen avulla. Tähän sisältyi useita seudun energiaklusterin vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi kansainvälisen EnergySpin -yrityskiihdyttämön toiminta ja sen kehittäminen. Kiihdyttämön kolmeen ohjelmaan oli vuoden lopulla päättyneen rahoitusjakson puitteissa hakeutunut lähes 300 yritystä 50 maasta ja ohjelman on tähän mennessä käynyt läpi 24 yritystä.

Vaasan seudun Elinvoimastrategian 2016–2020 toteutus on jatkunut tiiviisti ja monet strategisesti tärkeät hankkeet ovat edenneet alueen toimijoiden yhteistyönä. Keskeisiä tuloksia ovat mm. Merenkurkun laivahankkeen varmistuminen, GigaVaasa työn eteneminen, myönteinen ratkaisu runkotieverkon osalta, Vaasan lentoliikenteen kehittyminen ja lisäksi Wärtsilän merkittävät investoinnit Vaasaan. Kaupungin ja seudun väkiluvun kehitys on myös kääntynyt jälleen oikeaan suuntaan, mikä on ensiarvoisen tärkeää osaavan työvoiman saatavuuden kannalta.

– Pian selviää miten maakunta- ja soteuudistuksen kanssa käy, lisäksi omalla alueella Vaasa–Mustasaari kuntaliitosprosessin tulos selviää lähiaikoina. Seudun kannalta on tärkeää saada hyvä tulos eduskuntavaaleissa ja sitä kautta vaikuttaa hallitusohjelmaan meille tärkeissä asioissa. Vaasan ja seudun täytyy jatkossakin olla keskeisesti mukana esimerkiksi Kasvusopimuspolitiikassa, Råback toteaa.

Seutuviestinnässä on otettu isoja kehitysaskelia mm. kaupungin ja seudun graafisen ilmeen uudistamisessa ja parhaillaan toteutettavassa verkkopalvelu-uudistuksessa. Siinä yhdistetään useiden toimijoiden voimavarat ja tehostetaan viestintää sekä seudun omille asukkaille, matkailijoille että muille kohderyhmille. EnergyVaasa -viestintää on kehitetty mm. EnergyWeek -yhteistyön kautta sekä uusilla työkaluilla seudun energiateknisen osaamisen esittelyyn.

– Seutuviestinnän painopisteenä on alueen vahvan kehityksen tunnetuksi tekeminen kotimaassa ja ulkomailla työvoiman saatavuuden, yritysetablointien sekä opiskelijamäärien kasvattamiseksi, Råback päättää.

Lisätietoja:

Stefan Raback 1
Stefan Råback
Toimitusjohtaja
+358 50 590 2525


Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK on Vaasan seudun kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka päätehtävät ovat elinkeinopalvelut, aluekehitys ja seudun markkinointi. VASEK tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän, kuntien ja koulutussektorin kanssa seudun kansainvälisen kilpailukyvyn jatkuvaksi vahvistamiseksi.

 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle