Raback Slotte Kock 600px

Vaasan kaupungin kehittämisjohtaja Susanna Slotte-Kock ja VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback kertovat Vaasan seudun elinvoimastrategiatyöstä.

VASEK ja Vaasan kaupunki järjestivät seudun kunnille tiistaina 23.10. keskustelutilaisuuden, jonka aiheina olivat seudun uusi verkkopalvelu, toimitilarekisteri sekä VASEKin yritys- ja palveluhakemisto. Nämä kolme kokonaisuutta ovat yhdessä tärkeä osa seudun elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämistä.

Uuden verkkopalvelun osalta pääpaino oli antaa tietoa projektin tämän hetkisestä tilanteesta. VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus ja Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén kertoivat työn etenemisestä ja aikataulusta sekä muistuttivat, miksi neljän organisaation on hyvä yhdistää digitaalinen näkyvyytensä. Ensi kesänä seudulla on uudistunut vaasa.fi -sivusto, josta löytyvät kootusti tietoa niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoillekin. Kunnianhimoinen tavoite on luoda Suomen paras seudullinen verkkosivusto.

Vaasa Parks Oy ylläpitää sivustoa vapaista Vaasan seudun yritystoimitiloista ja -tonteista. Tämä rekisteri on kaikkien seudun kuntien käytettävissä ja palvelun on tähän mennessä rahoittanut pääasiassa Vaasan kaupunki. Vaasa Parksin toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma ja palveluassistentti Jenna Hoffrèn kertoivat, että tulevaisuudessa tavoitteena on saada paremmin esiin myös seudun muiden kuntien vapaat toimitilat ja tontit. Tämä vaatii uutta toimintamallia, joka perustuu asukaslukuperusteiseen kustannustenjakoon seudun kuntien kesken. Vilkkaan kehitys- ja linjauskeskustelun jälkeen sovittiin yhteisesti, että tilaisuudessa neuvoteltu toimintamalliehdotus lähetetään seudun kuntiin päätettäväksi. Sopimuskaudeksi päätettiin 2 vuotta ja kausi alkaa 1.1.2019. VASEK panostaa osaltaan merkittävän työmäärän ja ostopalveluiden rahoituksen uuteen verkkopalvelukokonaisuuteen, jonka yhteyteen laajentuva seudullinen tontti- ja toimitilarekisteri linkittyy.Hoffren 600pxVaasa Parks Oy:n palveluassistentti Jenna Hoffrèn esitteli Vaasan seudun toimitilarekisteriä.

Kolmas keskustelun aihe oli VASEKissa juuri käyttöön otettu uusi CRM-järjestelmä. VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback valaisi, että järjestelmä toimii pääasiassa yhtiön sisäisenä työkaluna, mutta sen avulla tuotetaan jatkossa julkisen tiedon osalta seudullinen yritys- ja palveluhakemisto. Uusittu järjestelmä korvaa nykyisen yritysrekisterin. Palveluhakemisto tarjoaa tehokkaan ja käyttäjäystävällisen mahdollisuuden yrityksille tuoda omaa osaamistaan esiin. Erityisesti se antaa kattavasti tietoa seudun yrityksistä niitä etsivälle. Råback oli tyytyväinen tilaisuuden tuloksiin:

– Nämä kaikki kolme asiaa kulkevat käsi kädessä ja kokonaisuus näkyy parempana palveluntasona, digitaalisen näkyvyyden parantumisena ja loppupeleissä Vaasan seudun tunnettuuden kasvuna.

 

Mari Kattelus
Mari Kattelus
Markkinointipäällikkö
+358 400 681 048
Seutuviestintä, REKRY2019

Stefan Raback 1
Stefan Råback
Toimitusjohtaja
+358 50 590 2525

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle