soteTykö- eli Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -hankkeen toinen vuosipuolisko on käynnistynyt ja yritysneuvoja Antti Alasaarella on mielessään monta suunnitelmaa:

– Emme ole vielä saaneet kasaan riittävää määrää yrityksiä muodostamaan esimerkiksi yritysturvallisuuteen tai matkailualan kehittämistarpeisiin keskittynyttä yritysryhmähanketta. Mutta jos näihin liittyviä tarpeita yrityksessä löytyy, niin puhelinsoitto minulle, niin lähdetään suunnittelemaan, Alasaari patistelee.

Yritysten kontaktoinnin lisäksi Alasaari järjestelee ohjelmaa 19. syyskuuta Yhyreksellä Tervajoella pidettävään infoiltaan:

– Sote-yrittäjille, esimerkiksi kotipalveluja tarjoaville yrityksille suunnatussa tilaisuudessa keskitytään laatuasioihin ja erityisesti sote-uudistuksen mukanaan tuomiin lisävaateisiin. On tärkeä herätellä sote-alan yrittäjät laittamaan omat valmiutensa ajan tasalle, jotta kunnat voivat jatkossakin hyödyntää yksityisten palveluntuottajien palveluita esimerkiksi palvelusetelin kautta.

– Esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat on oltava tulossa olevan uuden sote-lain vaatimusten mukaisella tasolla. Tähän liittyy myös tietosuoja-asetuksen ja tietoturvan vaatimukset. Mikäli löytyy kourallinen yrityksiä, joita kiinnostaa näihin teemoihin liittyvän yritysryhmähankkeen käynnistäminen, olen mielelläni apuna, Alasaari vakuuttaa.

Yritysryhmähankkeissa voi toteuttaa sekä kaikille tai osalle yrityksistä yhteisiä toimenpiteitä, mutta myös yrityskohtaisia toimenpiteitä. Lisäksi matkailualan yrityksillä on poikkeuksellisesti mahdollisuus toteuttaa myös markkinointia yrityskohtaisena toimenpiteenä. Yritysryhmähankkeiden tukitaso on 75 % eli sillä saa jo aika paljon aikaan.

Alasaari muistuttaa myös, ettei kaikkien yritysryhmähankkeeseen osallistuvien ole oltava Kyrönmaalta, kunhan ne vain ovat maaseutualueella toimivia mikroyrityksiä.

Alasaarella on sote- ja matkailualojen lisäksi mielessä monta muutakin alaa ja teemaa, joihin yritysryhmähankkeissa voisi keskittyä:

– Esimerkiksi vientivalmiuksien kasvattamiselle on varmasti kysyntää metallialan tai muissa teollisuusyrityksissä. Yrityksen toimialalla ei ole väliä, samanlainen markkinointivalmennus voisi auttaa hyvinkin erilaisia yrityksiä suuntaamaan ulkomaisille markkinoille.

Lue lisää sote-yrittäjille suunnatusta info-illasta 19.9.

 

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot Kyrönmaa

lippu ja tunnuslause 300pxLeader logo rgb EU ISO

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle