Kuva2 1420px

VASEKlaisia BA-ohjelman vuosikonferenssissa: vasemmalta Mauritz Knuts, Anna Måtts-Fransén, Stefan Råback, Göran Östberg ja Peter Källberg.

Vaasassa käynnistyi tiistaina 29.1. EU-ohjelma Botnia-Atlantican vuosikonferenssi. Kahden päivän kestoisessa tilaisuudessa teemoina ovat elinkeinoelämän osallistuminen, tulosviestintä ja katse seuraavaan ohjelmakauteen.

– Botnia-Atlantica on hyvin tärkeä instrumentti yhteistyön syventämisessä alueella, joka ulottuu meiltä Norjaan asti, toteaa VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback. – Logistiikan ja matkailun lisäksi yhteistyötä on useilla eri toimialoilla. Merenkurkun uuden laivan tilaus tuo pitkän jänteen luottamuksen yhteistyön ja liiketoimintamahdollisuuksien syventämiseen erityisesti yritysten kanssa ja niiden välillä.

Botnia-Atlantica 2014-2020 on yhteistyöohjelma, joka rahoittaa hankkeita Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Rajat ylittävän yhteistyön kautta se pyrkii lisäämään innovaatiokapasiteettia, vahvistamaan elinkeinoelämää, kehittämään luonto- ja kulttuuriarvoja sekä parantamaan itä-länsisuuntaisia yhteyksiä.

Aikaan sopivia

Tällä hetkellä VASEK on mukana kolmessa rahoituksensa Botnia-Atlantica -ohjelmasta saavassa hankkeessa. Vuoden alusta käynnistyi Future Cleantech Solutions, joka edistää cleantech-yritysten mahdollisuuksia hyödyntää seudulle suunnitelluista ja toteutettavista uusista investoinneista, etabloitumisista ja kehittämispanostuksista avautuvia liiketoiminta-, investointi- ja yhteistyömahdollisuuksia.

– On hienoa, että voimme käynnistää hankkeen, joka niin hyvin vastaa uusien etabloitumisten ja panostusten seudulle synnyttämiin tarpeisiin, iloitsee VASEKin Mauritz Knuts.

Projektin myötä lisätään ja parannetaan käytännön tietoa liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksista Merenkurkun alueella sekä kehitetään kokonaan uusi malli, joka tukee paitsi konkreettista rajat ylittävää liiketoimintaa ja kumppanuutta myös uutta ja olemassa olevaa rajat ylittävää klusteriyhteistyötä.

– Botnia-Atlantica on erinomainen rajat ylittävän yhteistyön mahdollistaja, ilman sitä meneillään olevia asioita ei tapahtuisi ollenkaan. Se on auttanut meitä ja seudun elinkeinoelämää hyvin paljon, Knuts jatkaa.

Intrerreg BA FI RGB

Toinen käynnissä oleva BA-hanke on Merenkurkun neuvoston vetämä Destination Kvarken, jossa autetaan matkailuelinkeinon parissa toimivia vientikelpoisia pk-yrityksiä saavuttamaan uusia, yrityksen kasvuun johtavia ja sen kilpailukykyä parantavia markkinoita. VASEKilta hanketyössä on mukana Peter Källberg:

– Destination Kvarken tuli ajankohdallisesti hyvään tilanteeseen. Useat ulkomaiset matkanjärjestäjät ovat kertoneet hakevansa uusia matkakohteita, ja heitä kiinnostaa yhteinen alueemme, jolla samaan matkaan saa yhdistettyä kaksi maata. Merenkurkkuun tuleva uusi laiva lisää kiinnostusta entisestään ja vahvistaa myös yhteistyötämme.

– BA-ohjelma on matkailun näkökulmasta ollut hyvä sen vuoksi, että voimme oppia toisiltamme ja myös siksi, että siinä tehdään yhdessä työtä, jolla tehdään seutu vierailijoille houkuttelevammaksi.

Pääasiallisena tavoitteena Destination Kvarken -hankkeessa on laatia yhteisiä tehokkaamman markkinointityön malleja ja siten lisätä alueen ohjelmatarjontaansa sisällyttävien kotimaisten ja ulkomaisten matkanjärjestäjien määrää. Lisäksi pyritään herättämään median kiinnostus matkakohteita kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi sekä matkanjärjestäjien että ensisijaisten markkinoiden loppuasiakkaiden keskuudessa.

Kuva4”Jokainen hanke on vienyt asiaa eteenpäin”

Kolmas käynnissä oleva BA-hanke on Merenkurkun Neuvoston MABA II, jonka tarkoituksena on helpottaa BA-alueen tulevia valtion rajat ylittäviä infrastruktuuri-investointeja tuottamalla niille tausta-aineistoa. VASEKilta työssä on mukana logistiikka-asiantuntija Riitta Björkenheim.

– Olemme kiitollisia siitä, että liikenne on saanut BA-ohjelmassa olla oma teemansa, Björkenheim sanoo. – Se on antanut meille mahdollisuuden tarkastella eri rahoitusmalleja ja se on toiminut kehittämisalustana, mikä on hyvin arvokasta.

– VASEK on ollut meille tärkeä yhteistyökumppani hankkeiden toteutuksessa, kertoo Merenkurkun Neuvoston tiedotusvastaava Johanna Häggman. – Vuosien aikana hankkeita on ollut työn alla useita, ja jokainen hanke on vienyt asiaa eteenpäin. Esimerkiksi uusi laiva on monen hankkeen aikana tehdyn työn tulos.

 

Käynnissä olevat hankkeet
Future Cleantech Solutions  
Destination Kvarken  
MABA II  

Päättyneitä BA-hankkeita
E12 Atlantica Transport  
MABA 
NLC Nordic Logistics Corridor  
Cleantech Kvarken   
Spotlight High-Low Coast   
Botnia Marketing  
Korjausrakentamisen tietokeskus   

 

Botnia-Atlantica-ohjelman kotisivu

Lisätietoja

Stefan Raback 1
Stefan Råback
Toimitusjohtaja
+358 50 590 2525

Mauritz Knuts
Mauritz Knuts
Projektipäällikkö
+358 50 306 8419
Future Cleantech Solutions, VTT:n asiamies

Peter Kallberg
Peter Källberg
Projektipäällikkö
+358 40 844 2058
Archipelago Attractions, Matkailuyrittäjät tiedon kautta kasvuun, Destination Kvarken

Riitta Bjorkenheim
Riitta Björkenheim
Logistiikka-asiantuntija
+358 44 512 6612
MABA II, osittainen opintovapaa

 

Teksti: VASEK
Kuvat: Merenkurkun neuvosto

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle