toteuttajatMari Kattelus VASEKilta, Leena Forsén Vaasan kaupungilta, Max Jansson VisitVaasalta sekä Kenth Nedergård Merenkurkun maailmanperinto ry:stä

Jos lähtötilanteena on neljä erillistä verkkosivustoa satoine alasivuineen, ja tavoitteena on yksi yhteinen, houkutteleva ja tavoittava portaali, on edessä melkoinen urakka.

Noin puolitoista vuotta sitten huomattiin, että sekä VASEKin ylläpitämän Vaasan seutu -portaalin, Merenkurkun maailmanperintöalueen sivujen, VisitVaasan sivuston sekä Vaasan kaupungin kotisivujen sisältö ja ulkoasu alkoivat olla vanhentuneita. Lisäksi kaikki sivustot sisältävät osittain paljonkin päällekkäistä tietoa, mikä kaikki päivitetään erikseen eri alustoille. Miksei siis laitettaisi niitä yhteen?

– Vaasan seudun yhteisellä verkkopalvelulla tavoitellaan käyttäjälähtöisyyttä, kustannustehokkuutta ja parempaa ajantasaisuutta, kun päästään eroon hajanaisesta ja päällekkäisestä tiedosta, jota nyt päivitetään eri paikkoihin hieman eri lailla ja eri tahtiin. Tavoittelemme yhteistyöllä parempaa näkyvyyttä ja suurempia kävijämääriä, markkinointipäällikkö Mari Kattelus kertoo ja jatkaa:

– Kävijät eivät ole kiinnostuneita organisaatioista, siitä kenen sivuilta tieto löytyy, vaan siitä, että tieto ylipäänsä löytyy, että se löytyy omalla kielellä ja että se tieto on ajantasaista. Tavoitteena on luoda sekä käytettävyydeltään että ulkoasultaan huippuluokkaa oleva verkkopalvelu, joka auttaa kasvattamaan seudun tunnettuutta ja tuo kustannussäästöjä.

osallistujatVASEKin, Vaasan kaupungin, VisitVaasan ja Merenkurkun maailmanperintöalueen valitsema yhteistyökumppani Solita selvitti sivustojen nykytilaa ja loi sen jälkeen konseptin, jonka mukaan verkkopalvelu voitaisiin toteuttaa.

– Konseptin punaisena lankana on seudun viestintästrategian mukaiset ydinviestit energisyydestä, merellisyydestä sekä tekemiseen nivoutuvasta intohimoisesta asenteesta. Määrittelimme pääkohde- ja käyttäjäryhmät, hahmottelimme palvelupolut ja sisällölle rakenteet sekä annoimme ehdotuksemme konseptin hallintamallista. Konseptiin sisältyi myös verkkopalvelun prototyyppi ja keräsimme siitä käyttäjäkokemusta, Kimmo Kivirauma Solitalta kertoo.

Uuden verkkopalvelun tärkeimmät elementit ovat toimiva hakutoiminto, käyttäjäystävällinen tapahtumakalenteri ja laadukas sisältö. Verkkopalvelu on jaettu kolmen pääkohderyhmän mukaan asukkaille, matkailijoille sekä yrittäjille eli koko Vaasan seudulla toimiville tai tänne sijoittautumista suunnitteleville yrityksille.

Verkkopalvelun esittelytilaisuuteen oli 11.1. kokoontunut yli 40 kuntien ja sidosryhmien edustajaa kuulemaan työn etenemisestä ja tutustumaan prototyyppiin. Tilaisuudessa kirjattiin ylös kaikki kommentit ja kehitysehdotukset ja ne huomioidaan työn edetessä. Seuraavaksi aloitetaan jo heti tammikuun aikana verkkopalvelun teknisen toteuttamisen kilpailuttaminen nyt esitellyn konseptin pohjalta.

Verkkopalvelun arvioidaan olevan valmis keväällä 2019.

Lisätietoja

Mari Kattelus2
Mari Kattelus
Markkinointipäällikkö
+358 400 681 048
Seutuviestintä

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle