Parviainen HappoinenJukka Parviainen, Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Juha Happonen, Kalastusohjelmapalvelut Happonen Ky

Kalastusohjelmapalveluyrittäjä ja alan kouluttaja Juha Happosella on muutaman vuosikymmenen verran kokemusta erityisryhmien opastamisesta, joten vaatimukset erityisryhmien kalastusretkiä opastavalle tulevat Blue care -työpajassa painokkaasti ja kokemuksen ”syvällä rintaäänellä”:

– Oppaalla on oltava tarkka huomiokyky ja otettava tasapuolisesti erilaiset osallistujat huomioon. Hyvä järjestely- ja organisointikyky on kaikkien ryhmien kanssa tarpeen, mutta erityisesti erityisryhmien, kuten liikunta- tai kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien tai narkomaanien kanssa toimittaessa. Hyväkuntoinen on oltava, jottei opas ole se, joka porukasta hyytyy ensimmäisenä, Happonen listaa ja jatkaa:

– Erityisryhmien, aivan samoin kuin lapsiryhmienkin kanssa vaaditaan joustavuutta ja pitkää pinnaa. Riittävä peruskoulutus esimerkiksi hoitoalalta tai käytännön kokemusta erityisryhmistä vaaditaan.

Happonen muistuttaa ennakkosuunnittelun tärkeydestä ja siitä, että esimerkiksi huonon sään varalta on aina oltava myös varasuunnitelma. Suunnitelmat täytyy tehdä hyvissä ajoin etukäteen ja informoitava tarvittavista varusteista ja eväistä retken tilannutta tahoa:

– Aina pitää selvittää osallistujamäärä ja mukaan tulevien avustajien määrä. Kun osallistujien erityisrajoitteet ovat selvillä, voidaan ne huomioida turvallisuussuunnitelmassa ja paikan tai kulkuvälineiden valinnassa.

Happosen mukaan lapsiryhmät ja erityisryhmät ovat kiitollisia opastettavia, sillä heidän kanssaan ei mennä kalastusretkille saalis edellä, vaan nautitaan luonnosta ja tekemisestä. Jo pienikin saalis saattaa olla elämys.

– Luonto hoitaa ja avaa lukkoja. Luonnossa liikkuminen ja siitä nauttiminen on erinomaista kuntouttavaa toimintaa.

ParviainenJukka Parviainen Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:stä toimii liikuntapaikkojen esteettömyyden kartoittajana ja muistuttaa, että hyvinkin pienillä toimenpiteillä saadaan luonnossa liikkuminen mahdolliseksi kaikille.

– Esteettömyys tarkoittaa, että kaikki voivat toimia yhdenvertaisina. Eikä riitä pelkästään se, että pääsee paikalle, vaan pitää myös pystyä toimimaan. Arvioidaan, että 20 prosenttia väestöstä on jossain elämänsä vaiheessa erityisryhmien piirissä. Esimerkiksi lastenvaunuja lykkäävä äiti tai tasapainohäiriöinen vanhus.

Parviainen muistuttaa tarjoamaan ennakkoon tietoa kohteen saavutettavuudesta, mutta myös siitä millä tavoin paikka tai kohde ei ole saavutettavissa:

– Kerro minkälainen ympäröivä maasto todellisuudessa on, jotta jokainen voi itse arvioida onko kohde hänen vammallaan saavutettavissa. Ja kerro myös, jos kohteessa oleva Inva-WC onkin käytössä vain tiettyinä aukioloaikoina. Näin kohteeseen tuleva tietää ottaa sen huomioon.
Parviainen muistuttaa kalastus- ja luonto-oppaita ottamaan huomioon esteettömyyden katkeamattoman ketjun: ennakkotiedot, saapuminen, sisäänkäynti, kohteessa toimiminen.

– Ja kysy rohkeasti! Miten tämä toimii sinulla? Miten voin auttaa? Mitä apuvälineitä tarvitset?

Vammaisjärjestöitä saa apua esteettömyyden kartoittamiseen rakennettaessa tai kunnostettaessa luonto- tai liikuntakohteita. Parviainen muistuttaa aina ottamaan loppukäyttäjät mukaan suunnitteluun.

Sekä Happonen että Parviainen muistuttavat, että ottamalla erityisryhmien tarpeet huomioon ja huolehtimalla esteettömyydestä, on matkailuyrittäjällä mahdollisuus pienilläkin toimenpiteillä saada uusia asiakasryhmiä. He muistuttavat myös yrittäjiä miettimään etukäteen, miten luonto ja luontopalvelut ovat taloudellisesti saavutettavissa:

– Otetaanko myös avustajalta maksu? Kyseessä on sinun elinkeinosi, joten sinun on mietittävä tarkkaan missä tilanteissä myös avustaja maksaa ja missä ei.

Kallberg Yli LauriProjektipäälliköt Peter Källberg ja Martta Ylilauri.

Kuntouttavan kalastuksen ja vesistömatkailun Blue Care -työpaja järjestettiin Matkailuyrittäjät tiedon kautta kasvuun ja Luonnostaan nouseva Pohjanmaa -hankkeiden yhteistyönä.

 

Peter Kallberg
Peter Källberg
Projektipäällikkö
+358 40 844 2058
Archipelago Attractions, Matkailuyrittäjät tiedon kautta kasvuun, Destination Kvarken

ELY LA01 Logo FI B3 RGB 200px 72dpilippu ja tunnuslause 300px

 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle