Rekrytointi ja työsuhdeasiat hoidettava asiallisesti ja avoimesti

22.11.2021

IMG 1900 rajattuSofia Saarikko, Aki Aapio ja Nathalie Myrskog

Asianajotoimisto DKCO:n asiantuntijat Nathalie Myrskog, Aki Aapio ja Sofia Saarikko tarjoilivat VASEKin ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämässä tilaisuudessa 18.11. yrittäjille rautaisannoksen tietoa rekrytoinnista ja työsopimusasioista.

Aki Aapio luetteli työnantajan tarkistuslistaa ja muistutti, että yksityinen yritys saa toteuttaa rekrytointinsa suhteellisen vapaasti:

– Työpaikasta ei ole mikään pakko ilmoittaa julkisesti, rekrytointiprosessin saa keskeyttää missä vaiheessa tahansa eikä yrityksen ole pakko valita ketään hakijaa tehtävään. Kuitenkin yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki on aina huomioitava rekrytoinnin kaikissa vaiheissa.

Vaadi ja kysy työnhakijalta vain työhön liittyviä asioita

Yritys saa asettaa työnhakijalle vain sellaisia vaatimuksia, joilla on merkitystä työn suorittamisen kannalta. Esimerkiksi kielitaitoa voi edellyttää vain hyväksyttävästä syystä. Kokemusta saa rekrytoinnissa painottaa sitä enemmän, mitä vaativammasta tehtävästä on kyse.

– Yksityisen työnantajan ei tarvitse rekrytoidessaan valita ansioituneinta hakijaa, mutta valintaa ei kuitenkaan saa tehdä syrjivin perustein, Sofia Saarikko muistutti.

Asiantuntijat painottivat, että työnantaja saa kysyä työhaastatteluissa vain kysymyksiä, joilla on merkitystä työn suorittamisen kannalta. Motivaation, kokemuksen tai valmiuksien kyseleminen on ok, siviilisäädyn, perhetilanteen, terveystietojen tai poliittisen näkemysten kysyminen taas ei.

– Esitä avoin kysymys ”kerro vähän itsestäsi”, jolloin haastateltava saa itse päättää mitä hän kertoo asioista, jotka eivät liity työhön ja siitä suoriutumiseen. Kannattaa välttää harmaan alueen kysymyksiä, joilla helposti antaa hakijalle huonon kuvan yrityksestä ja pilaa oman maineensa. Siihen ei näin työvoimapulan keskellä kenelläkään ole varaa, Aapio muistutti.

Työsopimus luo työsuhteen puitteet

IMG 1887 rajattuAsiantuntijat muistuttivat, että työsopimukseen tehtävistä muutoksista on lähtökohtaisesti aina sovittava työntekijän kanssa.

Työsopimusasioihin erikoistuneet asiantuntijat esittelivät toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsopimuksen eroja ja muistuttivat, että myös määräaikainen työsopimus voidaan tulkita toistaiseksi voimassa olevaksi, jos on olemassa pysyvä työvoiman tarve.

Työsopimus luo työsuhteen puitteet ja siihen tehtävistä muutoksista on lähtökohtaisesti aina sovittava työntekijän kanssa.

– Joskus tilanteet muuttuvat, ja työsopimuksen keskeisiin työehtoihin on tarve tehdä muutoksia. Kaikki on hyvin, jos muutoksista voidaan olla yksimielisiä. Jos näin ei ole, työnantaja voi irtisanoa sopimuksen ja tämä luonnollisesti edellyttää asiallisia ja painavia syitä irtisanomiselle. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että kyseistä työtehtävää ei enää ole. Työnantaja voi tarjota uutta sopimusta uusista tehtävistä ja uusin ehdoin, Myrskog kertoi.

Koeaika osattava hyödyntää oikein

Koeajasta ja sen pituudesta on aina sovittava työsopimuksessa. Se saa olla enintään kuusi kuukautta, määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen pituudesta ja enintään sen kuusi kuukautta. Koeajalla sopimuksen purkamisessa ei voi vedota puutteeseen, joka on ollut työnantajan tiedossa tai joka olisi ollut selvitettävissä

– Koeaikaa osataan harvoin hyödyntää työsuhteen alkuvaiheessa oikein. Kun työsopimukseen kirjattu koeaika on jo päättynyt, ei työnantajalla ole enää mitään mahdollisuuksia vedota siihen. Jotta koeaikaa hyödynnetään tehokkaasti, on työntekijälle asetettava tavoitteet, arvioitava niiden saavuttamista, ja pyydettävä kollegoiden arvioita suoriutumisesta. Työntekijän kanssa on hyvä keskustella, jotta hän voi vielä pyrkiä parantamaan suoriutumistaan. Ja kaikki tämä hyvissä ajoin ennen koeajan päättymistä, jotta mahdollinen työsopimuksen purkaminen ei tule työntekijälle yllätyksenä, Saarikko listasi.

Irtisanomisprosessi pienille yrityksille kevyempi – keskustelua on kuitenkin käytävä

YT-lakia noudatetaan, jos työntekijöitä on yli 20, pienillä yrityksillä on kevyempi menettely.

– Jos taloudellinen tilanne vaatii henkilöstön vähentämistä taloudellisesta syystä tai jos käyttöön otetaan työaikajärjestelyitä, on silti käytävä keskustelua ja prosessi aloitettava sitä aikaisemmin mitä suurempi on sen vaikutus työehtoihin. Pienessäkään yrityksessä muutosta ei välttämättä tehdä heti eikä hetkessä, Myrskog muistutti ja listasi:

–  Ensin käydään keskustelua suunnitelmista, huomaa: ei siis jo tehdyistä päätöksistä. Työntekijöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tehdä ehdotuksia, jotka käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Vasta sitten on päätöksen aika, ja työnantajalla on oikeus tehdä se päätös. Avoin keskustelu on kuitenkin tärkeää, koska se auttaa kritiikin hallinnassa.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Vastuullisuustyö on jatkuva prosessi matkailualalla

29.11.2021 | Uutiset
26 yrittäjää ympäri Pohjanmaata kokoontui 18.11. infotilaisuuteen, jonka aiheena oli Mitä on kestävä ja vastuullinen matkailun kehittäminen?
Lue lisää

Rekrytointi ja työsuhdeasiat hoidettava asiallisesti ja avoimesti

22.11.2021 | Uutiset
Asianajotoimisto DKCO:n asiantuntijat Nathalie Myrskog, Aki Aapio ja Sofia Saarikko tarjoilivat VASEKin ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämässä tilaisuudessa 18.11. yrittäjille rautaisannoksen tietoa rekrytoinnista ja työsopimusasioista.
Lue lisää

Vetyverkosto solmi uusia kontakteja Vaasassa

16.11.2021 | Uutiset
Kansallinen vetyverkosto vieraili Vaasassa ja Vaasan seudulla 11.11.2021. Vierailupäivän ohjelmassa oli myös Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja H2 Ecosystem Roadmap -hankkeen yhdessä järjestämä vetyseminaari Hankenin auditoriossa. Keskustelu esitysten jälkeen oli vilkasta ja uusia yhteyksiä solmittiin runsaasti. Koko vierailupäivä ja seminaari toivat selvästi esille verkostomaisen työskentelyn kaikki parhaat puolet.
Lue lisää

Neuvottelut GigaVaasa-alueen tonteista jatkuvat

12.11.2021 | Uutiset
Johnson Matthey myy akkumateriaaliliiketoimintansa, Vaasa tulee jatkamaan neuvotteluja uuden omistajan kanssa. GigaVaasa-alueen muistakin tonteista käydään keskusteluja useiden toimijoiden kanssa.
Lue lisää

TET-harjoittelu näyttää työelämän erilaiset mahdollisuudet – TET-oppilaan ajatuksia

12.11.2021 | Uutiset
Hei, olen TET-harjoittelijana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKissa tällä viikolla.
Lue lisää

Arjen onnellisuutta – työntekijöiden onnellisuus tärkeää myös yrityksille

11.11.2021 | Uutiset
Miten työllä ja onnellisuudella voi saavuttaa menestystä? Tätä pohdittiin torstaina 4.11. Johtajuuden seminaarissa, jonka järjestivät yhteistyössä Vaasan yliopiston Executive Education, Vaasan kaupunki ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK. Tilaisuus houkutteli vaasalaisen yritysmaailman edustajiaa sekä paikan päälle Wasa Innovation Centeriin että etäyhteyksien päähän.
Lue lisää

Maatalouskoneet ja -rakennukset ovat Johanin erikoisalaa

09.11.2021 | Uutiset
On loppusyksy ja sumu leijailee Vöyrin yllä, kun tervehdimme Johan Asplundia hänen verstaallaan Bergbyvägenillä. Vuodesta 2007 lähtien hän on pyörittänyt yritystään Johans Service, joka keskittyy pääasiassa maatalouskoneiden huoltoon ja korjauksiin. Suurimman osan työajastaan hän viettää kentällä, usein asiakkaan kotona, mutta kaksi vuotta sitten hän investoi kunnolliseen korjaamotilaan ja suuremmissa ja raskaimmissa töissä tarvittaviin laitteisiin.
Lue lisää

Yrityksiä perustetaan aktiivisesti – Uusyrityskeskukset kannustavat myös omistajanvaihdoksiin

08.11.2021 | Uutiset
Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian avulla perustettiin tammi–syyskuussa 150 uutta yritystä, 6 % enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajanjaksona. Yritystoiminnan aloittaminen nollasta on vielä yleisin tapa ryhtyä yrittäjäksi, mutta Suomen Uusyrityskeskukset kannustavat pohtimaan myös toimivan yrityksen jatkamista yhtenä vaihtoehtona.
Lue lisää