Rekrytointi ja työsuhdeasiat hoidettava asiallisesti ja avoimesti

22.11.2021

IMG 1900 rajattuSofia Saarikko, Aki Aapio ja Nathalie Myrskog

Asianajotoimisto DKCO:n asiantuntijat Nathalie Myrskog, Aki Aapio ja Sofia Saarikko tarjoilivat VASEKin ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämässä tilaisuudessa 18.11. yrittäjille rautaisannoksen tietoa rekrytoinnista ja työsopimusasioista.

Aki Aapio luetteli työnantajan tarkistuslistaa ja muistutti, että yksityinen yritys saa toteuttaa rekrytointinsa suhteellisen vapaasti:

– Työpaikasta ei ole mikään pakko ilmoittaa julkisesti, rekrytointiprosessin saa keskeyttää missä vaiheessa tahansa eikä yrityksen ole pakko valita ketään hakijaa tehtävään. Kuitenkin yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki on aina huomioitava rekrytoinnin kaikissa vaiheissa.

Vaadi ja kysy työnhakijalta vain työhön liittyviä asioita

Yritys saa asettaa työnhakijalle vain sellaisia vaatimuksia, joilla on merkitystä työn suorittamisen kannalta. Esimerkiksi kielitaitoa voi edellyttää vain hyväksyttävästä syystä. Kokemusta saa rekrytoinnissa painottaa sitä enemmän, mitä vaativammasta tehtävästä on kyse.

– Yksityisen työnantajan ei tarvitse rekrytoidessaan valita ansioituneinta hakijaa, mutta valintaa ei kuitenkaan saa tehdä syrjivin perustein, Sofia Saarikko muistutti.

Asiantuntijat painottivat, että työnantaja saa kysyä työhaastatteluissa vain kysymyksiä, joilla on merkitystä työn suorittamisen kannalta. Motivaation, kokemuksen tai valmiuksien kyseleminen on ok, siviilisäädyn, perhetilanteen, terveystietojen tai poliittisen näkemysten kysyminen taas ei.

– Esitä avoin kysymys ”kerro vähän itsestäsi”, jolloin haastateltava saa itse päättää mitä hän kertoo asioista, jotka eivät liity työhön ja siitä suoriutumiseen. Kannattaa välttää harmaan alueen kysymyksiä, joilla helposti antaa hakijalle huonon kuvan yrityksestä ja pilaa oman maineensa. Siihen ei näin työvoimapulan keskellä kenelläkään ole varaa, Aapio muistutti.

Työsopimus luo työsuhteen puitteet

IMG 1887 rajattuAsiantuntijat muistuttivat, että työsopimukseen tehtävistä muutoksista on lähtökohtaisesti aina sovittava työntekijän kanssa.

Työsopimusasioihin erikoistuneet asiantuntijat esittelivät toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsopimuksen eroja ja muistuttivat, että myös määräaikainen työsopimus voidaan tulkita toistaiseksi voimassa olevaksi, jos on olemassa pysyvä työvoiman tarve.

Työsopimus luo työsuhteen puitteet ja siihen tehtävistä muutoksista on lähtökohtaisesti aina sovittava työntekijän kanssa.

– Joskus tilanteet muuttuvat, ja työsopimuksen keskeisiin työehtoihin on tarve tehdä muutoksia. Kaikki on hyvin, jos muutoksista voidaan olla yksimielisiä. Jos näin ei ole, työnantaja voi irtisanoa sopimuksen ja tämä luonnollisesti edellyttää asiallisia ja painavia syitä irtisanomiselle. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että kyseistä työtehtävää ei enää ole. Työnantaja voi tarjota uutta sopimusta uusista tehtävistä ja uusin ehdoin, Myrskog kertoi.

Koeaika osattava hyödyntää oikein

Koeajasta ja sen pituudesta on aina sovittava työsopimuksessa. Se saa olla enintään kuusi kuukautta, määräaikaisessa työsuhteessa enintään puolet työsuhteen pituudesta ja enintään sen kuusi kuukautta. Koeajalla sopimuksen purkamisessa ei voi vedota puutteeseen, joka on ollut työnantajan tiedossa tai joka olisi ollut selvitettävissä

– Koeaikaa osataan harvoin hyödyntää työsuhteen alkuvaiheessa oikein. Kun työsopimukseen kirjattu koeaika on jo päättynyt, ei työnantajalla ole enää mitään mahdollisuuksia vedota siihen. Jotta koeaikaa hyödynnetään tehokkaasti, on työntekijälle asetettava tavoitteet, arvioitava niiden saavuttamista, ja pyydettävä kollegoiden arvioita suoriutumisesta. Työntekijän kanssa on hyvä keskustella, jotta hän voi vielä pyrkiä parantamaan suoriutumistaan. Ja kaikki tämä hyvissä ajoin ennen koeajan päättymistä, jotta mahdollinen työsopimuksen purkaminen ei tule työntekijälle yllätyksenä, Saarikko listasi.

Irtisanomisprosessi pienille yrityksille kevyempi – keskustelua on kuitenkin käytävä

YT-lakia noudatetaan, jos työntekijöitä on yli 20, pienillä yrityksillä on kevyempi menettely.

– Jos taloudellinen tilanne vaatii henkilöstön vähentämistä taloudellisesta syystä tai jos käyttöön otetaan työaikajärjestelyitä, on silti käytävä keskustelua ja prosessi aloitettava sitä aikaisemmin mitä suurempi on sen vaikutus työehtoihin. Pienessäkään yrityksessä muutosta ei välttämättä tehdä heti eikä hetkessä, Myrskog muistutti ja listasi:

–  Ensin käydään keskustelua suunnitelmista, huomaa: ei siis jo tehdyistä päätöksistä. Työntekijöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tehdä ehdotuksia, jotka käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Vasta sitten on päätöksen aika, ja työnantajalla on oikeus tehdä se päätös. Avoin keskustelu on kuitenkin tärkeää, koska se auttaa kritiikin hallinnassa.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Kestävän kehityksen ilta matkailualan toimijoille

22.09.2022 | Uutiset
Kestävä Pohjanmaa-hanke järjesti kestävän kehityksen inspiroiman infoillan 6.9. Pietarsaaren Nanoqissa. Innoittajana toimi Gustav Stenbeck, joka on muun muassa työskennellyt kestävyyspäällikkönä Petter Stordalenin Nordic Choice Hotels hotelliketjussa ja auttanut sellaisia yrityksiä kuten ICA, Coca-Cola, DB SChenker, Electrolux ja Swedbank kehittämään kestävyystyötään. Illan aikana Stenbeck jakoi kokemuksiaan ja vinkkejä osa-alueista, joihin tulisi keskittyä erityisesti matkailualan kestävyystyössä.
Lue lisää

Ostajat etsivät tuotannon ja kaupan alan yrityksiä

21.09.2022 | Uutiset
Startian ja VASEKin yritysneuvojat ehdottavat yrityksen perustamista suunnitteleville vaihtoehtona jo toiminnassa olevan yrityksen ostamista. Mutta myös yrityksen ostamisesta kiinnostuneet ovat suoraan yhteydessä VASEKiin ja kyselevät minkälaisia yrityksiä on myynnissä.
Lue lisää

Osaksi ratkaisua tekemällä enemmän kuin vähimmäisvaatimukset edellyttävät

15.09.2022 | Uutiset
Rakennusalan kestävä tulevaisuus -hankkeen ja Green Building Council Finlandin järjestämässä iltapäiväseminaarissa 7.9. valmistauduttiin kiertotalouteen ja mietittiin miten rakennusalan tulisi uudistua. Ella Lahtinen Green Building Council Finlandista muistuttikin, että rakennusala haluaa myös olla osa ratkaisua, eikä vain osa ongelmaa, kuten nyt tällä hetkellä valitettavasti on.
Lue lisää

Harrastuksesta projektiviljelyksi ja osakeyhtiöksi

13.09.2022 | Uutiset
”Market Gardening” on viljelykonsepti, joka keskittyy maaperän terveyteen ja luonnonmukaiseen viljelyyn. Menetelmän erikoispiirteenä on monien eri viljelykasvien pienimuotoinen, mutta samalla tehokas viljely. Ulrica Taylor pyörittää päivätyönsä ohella Ecogai Ab -yritystä tällä alalla.
Lue lisää

Startia 30 vuotta - Startia lehti jaettu jokaiseen kotitalouteen

07.09.2022 | Uutiset
Miten yritys perustetaan? Mitä apua voit saada yrityksen perustamiseen? Mitkä ovat Vaasan seudulla toimivien yritysten parhaat vinkit uusille yrittäjille? Näihin löydät vastauksen Startia-lehdestä, joka jaetaan tänään 7.9. jokaiseen talouteen Vaasan seudulla.
Lue lisää

Ekosysteemisopimuksen toinen EAKR-hankehaku aukeaa 15.9.

06.09.2022 | Uutiset
Ensimmäinen ekosysteemisopimuksiin liittyvä EAKR-hankehaku oli toukokuussa ja nyt toinen hakukierros avautuu 15.9. Nyt jaossa on noin 565 000 euroa rahoitusta hankkeille, jotka edistävät kolmea ekosysteemisopimuksessa määriteltyä toimenpidekokonaisuustavoitetta eli Vaasan kaupungin hiilineutraaliutta 202X, satama-alueen kehittämistä ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä. Haku päättyy 19.10.2022.
Lue lisää

Kvarken Brewery Startian vuoden 2022 uusyrittäjä Vaasanseudulla

05.09.2022 | Uutiset
Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia on valinnut Kvarken Bryggeri Ab:n Mustasaaresta vuoden 2022 uusyrittäjäksi Vaasan seudulla. Patrik Willför, Patrik Björkman ja Tore Björkman perustivat markkinointinimeä Kvarken Brewery käyttävän yrityksen 2017.
Lue lisää

GigaVaasa-alueen toimijoiden välillä sopimusmuutoksia – aktiivinen keskustelu etenemisestä jatkuu

02.09.2022 | Uutiset
GigaVaasa-alueelle tonttivarauksen tehneet suomalainen Grafintec Oy ja intialainen Epsilon Advanced Materials ovat ilmoittaneet pörssitiedotteessaan purkavansa keskinäisen yhteistyösopimuksensa. Vaasan kaupunki jatkaa kuitenkin neuvotteluja molempien yritysten kanssa.
Lue lisää