SUK kannet startia Sivu 1Suomen uusyrityskeskusten verkosto julkaisee alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville päivitetyn oppaan vuosittain. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2019 on julkaistu 14.2., ja siitä löytyy ajantasaisin tieto yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta.

Perustamisopas jaetaan maamme uusyrityskeskusten kautta kaikille niiden neuvonnassa kävijöille. Sähköisen version voi ladata maksutta osoitteesta www.perustamisopas.fi. Opas toimii yhtenä yritysneuvonnan työkaluna, mutta pelkästään sen varaan ei yrittäjyyttä suunnittelevan kannata jättäytyä.

– Perustamisopas sisältää keskeisimmät asiat, jotka tulee ottaa huomioon yritystä perustettaessa, muistuttaa Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian johtaja Tommi Virkama. – Me pidämme sen lisäksi tärkeänä henkilökohtaista neuvontaa, sillä aina löytyy asioita, joista on hyvä keskustella asiantuntijan kanssa.

– Mitä paremmin suunnittelet ja kehität liikeideaasi eli teet kotiläksysi, sen paremmat ovat edellytyksesi onnistua yrittäjänä.

Yritysten perustaminen samalla hyvällä tasolla

Vuonna 2018 Uusyrityskeskus Startian avulla Vaasan seudulle perustettiin 180 uutta yritystä.

– Juuri tämä luku on myös keskiarvo vuosina 2010–2018 vuosittain perustettujen yritysten määrästä eli hyvällä tasolla jatketaan, Virkama toteaa. – Hyvä työllisyystilanne vaikuttaa aina perustettavien yritysten määrään.

Valtakunnallisesti uusien yritysten määrä on kolmatta vuotta peräkkäin kasvussa. Vuoden 2018 aikana maamme uusyrityskeskuksissa perustettiin yhteensä 7771 uutta yritystä, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vaikka perustettujen yritysten määrä kasvoi, oli uusia asiakkaita uusyrityskeskuksissa aavistuksen verran vähemmän kuin aikaisemmin. Samansuuntainen kehitys on jatkunut jo muutaman vuoden ajan.

KUVA Uusien asiakkaiden ja perustettujen yritysten maara 2014 2018

– Tämä kertoo yrittäjyyttä suunnittelevien tahtotilasta. Yrityksen perustamista ja liikeideaa on pohdittu huolella ja yrittäjyys on selkeästi valinta, joka halutaan toteuttaa. Lukuihin vaikuttaa todennäköisesti myös hyvä työllisyystilanne, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Susanna Kallama.

Eniten yrityksiä perustivat 26–30-vuotiaat, ja yrittäjäksi siirryttiin useimmiten yksityisen työnantajan palveluksesta.

– Myös Vaasan seudulla on nähtävissä, että entistä nuoremmat ryhtyvät yrittäjiksi, sanoo Virkama. – Yrittäjyys vaihtoehtona on tutkimusten ja kokemuksemme mukaan selkeästi kasvanut nuorten opiskelijoiden keskuudessa.

 

Suomen uusyrityskeskukset ry:n tiedote 14.2.2019   

Uusien asiakkaiden ja perustettujen yritysten määrä uusyrityskeskuksissa 2014 - 2018 (pdf) 

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startian johtaja
+358 400 919 361
Aloittavan yrittäjän neuvonta

StartiaUYKIns 400px

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle