avaus
Kari Myllymäki, Concordia, Kjell Nydahl, VASEK, Timo Vauhkonen, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ja Antti Alasaari, VASEK.

Berny’s-ravintola Raippaluodossa miltei pullisteli liitoksistaan 15.4. kun yli 110 osallistujaa Vaasan, Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin seuduilta kokoontuivat kuulemaan asiantuntijoiden luentoja kolmesta eniten omistajanvaihdosneuvonnassa puhuttavasta asiasta eli yritysten arvonmäärityksestä, omistajanvaihdoksiin liittyvästä verotuksesta sekä sopimusasioista.

Valmisteltu omistajanvaihdos -tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Pietarsaaren Concordian ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksen kanssa. Yritysneuvoja Kari Myllymäki Concordiasta kannusti avauspuheenvuorossa osallistujia verkostoitumiseen:

– Tutustukaan yhteistyökumppaneidemme esittelypisteisiin ja keskustelkaa myös keskenänne!

Timo Vauhkonen Kristiinankaupungin elinkeinokeskuksesta muistutti, että yritysten jatkumisen kanssa on seuduilla haasteita edessä:

– Yli 60-vuotiaita yrittäjiä on paljon, ja harva on edes aloittanut jatkajan etsimisen tai ylipäänsä omistajan- tai sukupolvenvaihdosprosessin.

RahtuSakari Rahtu

Tilaisuuden alustuksena saatiin kuulla Sakari Rahtua, joka osti yhdessä Mika Kultin kanssa KapKem-yrityksen alkuvuonna 2017 ja ryhtyivät samalla yrittäjiksi.

– Mitään ei tiedetty yrittämisestä ja kaikki asiat piti selvittää juurta jaksain. Sanovat, että kyllä google auttaa, mutta ei auttanut! Henkilökohtaista asiantuntija-apua tarvitaan, ei kannata luottaa googleen. Kaveri kertoi, että oli saanut VASEKilta apua, joten sinne suuntasimme. VASEKin kautta löytyi isot verkostot, joten kaikille iso kiitos avusta, Rahtu kiitteli.

Rahtu suosittelee ehdottomasti konsultin ottamista mukaan miettimään yrityksen strategiaa.

– Kyllähän se maksaa, mutta sama valuutta on kaikilla, joten euroilla selviää, Rahtu hymyili.

Rahtu muistutti myös omistajanvaihdosprosessissa huolehtimaan, että osakkaiden välinen vastuunjako tehdään kunnolla ja oli tyytyväinen, että omassa prosessissaan kumppanit ymmärsivät ostaa ammattitaitoa apuun yritykselle ja panostamaan toimivaan hallitustyöskentelyyn, jossa on mukana myös ammattilaisjäseniä.

– Jos jotain saisin tässä omistajanvaihdoksessa tehdä toisin, niin keskittyisin sitouttamaan paremmin edellisen omistajan ja varmistamaan henkilöityneiden asiakassuhteiden jatkuvuuden jo ennen omistajanvaihdosta. Siirtymäaika olisi myös saanut olla pidempi ennen kaupantekohetkeä, jotta valmistautumiseen olisi ollut enemmän aikaa, Rahtu listasi.

KostamoAri Kostamo (oik.)

Yritysten arvonmäärityksestä luennoivat Heidi Furu ja Nathalie Myrskog, DKCO sekä Ari Kostamo, KPMG.

– Arvonmäärityksessä voidaan käyttää montaa eri menetelmää, mutta yhteistä kaikilla menetelmillä laskettaessa on se, että kasvavan bisneksen arvo nousee, mutta laskusuuntainen ei houkuttele ostajia, Kostamo painotti ja jatkoi:

– Yrityksen hinta on oikea ainoastaan sillä hetkellä, kun kaupat solmitaan ja nimet laitetaan paperiin. Arvonmäärityksen aikana, jos vaikka yksi iso asiakas peruu, ei jo tehdyllä arvonmäärityksellä tee enää mitään.

Furu MyrskogHeidi Furu ja Nathalie Myrskog

Furu muistutti, että yrityksen arvo ja hinta eivät ole sama asia. Yrityksen hintaa voi alentaa niin myyjän sen hetkinen tilanne ja ostajan parempi neuvotteluasema, heikko taloudellinen kehitys, ostajaehdokkaiden vähäisyys kuin suunnittelematon omistajanvaihdosprosessikin. Yritykseen kohdistuvat odotukset ja suunnitelmallisesti ja koordinoidusti hoidettu prosessi taas nostaa yrityksen hintaa.

SundbackOmistajanvaihdoksiin liittyvistä verotuskysymyksistä kuultiin KPMG:n Arja Lehtoa ja Oskar Sundbackia (kuvassa) Näsman & Båskilta.

Lehto painotti, että yritysrakenteen optimointi ja eri omistajanvaihdosvaihtoehtojen kartoitus ja niihin liittyvät valmistelevat toimenpiteet täytyy aloittaa usein jo vuosia ennen varsinaista luovutusta.

– Omistus- ja yritysrakenteella on merkitystä niin ostajalle kuin myyjällekin.

Molemmat asiantuntijat korostivat, että usein erilaiset emo- ja tytäryhtiöratkaisut ovat tarpeen, jotta yrityksestä saadaan eriteltyä kertynyt varallisuus ja operatiivinen toiminta. Usein yrityksen kiinteistö kannattaa irrottaa omaksi kiinteistöyhtiöksi.

Sukupolvenvaihdoksissa on tärkeää muistaa toimintaa jatkavan lisäksi myös muut lapset tai perilliset. Yrityksen jakaminen tasan kaikkien lasten kesken ei aina ole paras vaihtoehto, jos esimerkiksi vain yksi kantaa yrityksessä operatiivista vastuuta.

– Yritys voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vastikkeellisesti, lahjana tai kauppana. Yrityksen lahjaksi saava maksaa aina lahjaveroa, mutta voi saada verohuojennusta. Valtakunnan politiikka ratkaisee minkälaiset verosäännöt milloinkin koskevat, joten on huomioitava, että nykyisiin verohuojennuksiin voi tulla kiristyksiä tulevaisuudessa, Lehto muistutti.

– Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksiin liittyy aina myös se henkinen puoli, johon täytyy valmistautua aivan kuten vaihdoksen lakitekniseen puoleen ja sopimus- ja veroasioihinkin. Aikaa myös kuluu, sillä erilaiset yritysjärjestelyt voivat viedä puolesta vuodesta vuoteenkin, Lehto totesi.

GummerusSopimuksista puhuttaessa EY:n Joe Gummerus (kuvassa) ja Kjell Renlund jatkoivat tutulla viestillä: ennakointi ja valmistautuminen on tärkeää.

– Omistajanvaihdoksen suunnittelun, toteutuksen ja jälkihoidon aikana tarvitaan lukuisia erilaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Omistajanvaihdoksen malli, onko kyse eläköitymisestä ja sukupolvenvaihdoksesta tai vaikka työntekijälle myymisestä, määrittää osin myös tarvittavat sopimukset ja niiden kattavuuden, Gummerus totesi.

Erityisesti ulkopuoliselle myytäessä täytyy salassapitosopimus laatia jo aikaisessa vaiheessa.

– Salassapitosopimus on ehdoton edellytys, että yrityksessä voidaan ryhtyä tekemään due diligence-tarkistusta, jossa käydään läpi yrityksen merkitykselliset seikat ja tarkistetaan että kaikki on kunnossa tai kartoitetaan mahdolliset ongelmat. On tärkeää, ettei osteta sikaa säkissä! Salassapitosopimuksessa on määriteltävä luottamukselliset tiedot ja sanktiot, mikäli tiedot vuotavat. Ostajaehdokashan saa tietoonsa aika paljon yrityksestä due diligence-tarkistuksen kautta, Renlund muistuttaa.

 

Lue lisää VASEKin omistajanvaihdospalveluista

Lue lisää Valmisteltu omistajanvaihdos -hankkeesta

 

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
+358 50 368 2686
Valmisteltu omistajanvaihdos, Korsnäs

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot Kyrönmaa

ELY LA01 Logo FI B3 RGB 200px 72dpilippu ja tunnuslause

 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle