MoveIT-työpajassa luotiin hiilineutraalin liikenteen tiekarttaan tavoitteita ja välipysäkkejä

25.02.2021

ilmasto ja liikenne 1920x1358Hiilineutraalin liikkumisen työpajaan 18.2. oli kutsuttu koolle erityisesti hankealueen maaseutukuntien edustajia keskustelemaan työn alla olevan Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -tiekartan tiimoilta seudun yhteisistä tavoitteista ja välipysäkeistä ennen vuotta 2030.

MoveIT-hankkeen projektipäällikkö Matias Båsk VASEKista kertoi tiekartan valmistelutyöstä ja hankkeen kuulumisia.  Valitettavasti hankkeen toimintasuunnitelmassa olleita pilotti-kokeiluja ei olla koronan vuoksi päästy vielä toteuttamaan.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna kertoi alustuksessaan strategisuudesta kuntien kuljetuksissa ja hankinnoissa. Hän muistutti, että toimintaympäristöön ja kuljetuksiin vaikuttavat monet haasteet kuten koronavirus, palveluiden saatavuus, yritysten selviytyminen ja investointikyky sekä taksimarkkinoiden vapautumisen murros.

Vilkuna pohti, miten kuntatasolla näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kehittämällä toimintatapoja ja luomalla uusia ratkaisuja. Hän myös muistutti asenteiden muutoksen tärkeydestä.

– Asioita voi aina tehdä fiksummin, hän painotti.

Vilkunan mukaan on mietittävä, mistä lähtökohdista käsin muutosta halutaan. Onko kyseessä toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt, vastuista selviäminen haasteista huolimatta vai tavoitteena saada parempaa palvelua useammalle toimintaa tehostamalla ja kehittämällä. Kun lähtökohtana on nykytilanne, on määriteltävä tavoite ja valinnat sekä pitää asiakasnäkökulma mielessä.

Projektiasiantuntija Heli Siirilä Vaasan yliopiston Innolabista esitteli hankkeessa tehtyä tiekarttatyötä. Tiekartta tulee sisältämään seudun yhteiset tavoitteet ja välipysäkit ennen vuotta 2030.

– Kaikilla on oma tie kohti yhteistä tavoitetta. Tiekartta lähtee lausuntokierrokselle huhtikuussa, jonka jälkeen on vuorossa tiekartan julkaisu ja jalkautus, Siirilä kertoi.

Kuntien rooli hiilineutraalin liikkumisen edistäjänä on merkittävä. Kunnilla onkin roolit sekä hyvinvoinnin edistäjänä ja aluekehittäjänä, julkisen liikenteen ja kuljetusten hankkijana sekä myös työnantajana. Näissä rooleissa vaikuttamisen mahdollisuuksia on monia. Työpajakeskusteluissa teemoina olivat kuljetusalan yritykset ja maksujärjestelmät, infra, hallinto ja rahoitus sekä työpaikat ja asukkaat.

Hallinnon ja rahoituksen osalta keskusteluissa todettiin, että seudun toimijoiden yhteydenpidon on oltava säännöllistä ja tavoitteena on, että työssä pelataan samaan maaliin. Kestävän liikenteen on oltava taloudellisesta näkökulmasta järkevää alueelle, yrityksille ja kotitalouksille.

Kuljetusalan yritysten yhteistyön määrässä on vaihtelua, mutta panostusta toivottiin nimenomaan yhteiseen viestintään ja markkinointiin. Tärkeänä tavoitteena on, että 2030 eri liikennevälineissä olisi asiakasnäkökulmasta samoja sujuvia maksutapoja.

Kestävää liikkumista pidetään usein vielä tuntemattomana uhkana ja kulueränä, mutta onneksi työpaikkojen joukosta löytyy jo muutamia edelläkävijöitä. Välietapiksi esitettiinkin, että vuonna 2025 työpäivän aikaisten matkojen tekeminen sujuisi jo uusin keinoin ja vuonna 2029 kimppakyytialustat olisivat jo kovassa käytössä. Ryhmäläiset totesivatkin, että kaikkien täytyy päästä ”kehtaamiskynnyksen” yli ja uskaltaa tehdä asioita eri tavalla.

  • Tutustu työpajan materiaaleihin täällä
  • Hiilineutraalin liikkumisen tiekarttaa jatketaan seuraavana kerran työpajassa 25.3. Kutsu lähetetään myöhemmin. Seuraa myös VASEKin tapahtumakalenteria.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Joulunajan aukioloaikamme

28.11.2022 | Uutiset
Poikkeavat aukioloaikamme joulu- ja tammikuussa:
Lue lisää

”Vahvalta pohjalta on helppo jatkaa yritystoimintaa” – Ekosoppi siirtyi uusille omistajille

25.11.2022 | Uutiset
Ympyrä sulkeutui ja lähti uudelle kierrokselle kesällä, kun Hannu ja Jaana Paloposki myivät Ekosoppi-ekokauppansa Iivari Viljaselle ja Sofia Kuulalle. Hannu Paloposki perusti yrityksensä 16 vuotta sitten Uusyrityskeskus Startian avulla, ja nyt VASEKin omistajanvaihdosasiantuntija Antti Alasaaren avulla yritys siirtyi uusille omistajille.
Lue lisää

Uusi agilityhalli tarjoaa tilat ja tavoitteellista valmennusta

18.11.2022 | Uutiset
Mustat karvat vain hulmahtavat ja haukku raikaa, kun nuorten yrittäjien Emilia ja Ida Lindströmin agilitykoirat kirmaavat Myranhallenin pitävällä keinonurmella ja hyppäävät tuliterien agilityesteiden yli. 19-vuotias Emilia perusti Looström Agility Ab:n yhdessä Ann-Sofi Loon kanssa elokuussa.
Lue lisää

Fennia auttaa alkavaa yrittäjää vakuutuksien kanssa

14.11.2022 | Uutiset
Aloittavan yrittäjän tehtävälista on pitkä, ja vakuutuksista huolehtiminen on eräs sen tärkeimmistä kohdista. Uuden yrityksen vakuutustarpeet kannattaa aina käydä läpi yhteistyössä asiantuntijan, esimerkiksi Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian yhteistyökumppanin Fennian kanssa.
Lue lisää

Tukea energiansäästöön tähtääviin investointeihin

09.11.2022 | Uutiset
Tuskin on yhdeltäkään yrittäjältä mennyt ohi se, miltä energianhintojen kehitys on viimeisen vuoden aikana näyttänyt. Yhä useampi etsii nyt vaihtoehtoisia ratkaisuja lämmityskustannusten ja sähkönkulutuksen alentamiseksi. Investointeihin on mahdollista hakea tukea ja näin on tehnyt muun muassa Ab Jarla-Products Oy Maalahdesta.
Lue lisää

Tarkistuslistasta apua yrityskaupan toteutukseen – Huolellinen valmistautuminen avainasemassa

03.11.2022 | Uutiset
Omistajanvaihdoksista puhuttaessa toistuvat usein samat teemat ja tarpeet: Prosessit ovat pitkiä, ja siksi luopuvan yrittäjän on ryhdyttävä valmistautumaan yrityksen myymiseen hyvissä ajoin. Prosessit ovat myös usein monimutkaisia ja jokainen tapaus on omanlaisensa. Sekä ostajat että myyjät tarvitsevat prosessin aikana sekä kattavia materiaaleja että henkilökohtaista palvelua.
Lue lisää

Rahoitusta ja tukea yrityksille - tutustu mahdollisuuksiin

02.11.2022 | Uutiset
Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset taas voivat edelleen hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista.
Lue lisää

Omaisuus tuottamaan – loma-asunnot hyötykäyttöön

01.11.2022 | Uutiset
Joukko nykyisiä ja tulevia loma-asunnon omistajia kokoontui lokakuun puolivälissä Isoonkyröön Kyrö Distillerylle kaksipäiväiseen ”Tuottava loma-asunto”- infoon. Monen osallistujan tavoitteena oli saada kohde tuottamaan niinäkin aikoina, kun sille ei ole omaa käyttöä. Tilaisuuden veti myynnin ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Tuomas Kankaala, Luotain Consulting Oy:stä.
Lue lisää