MoveIT-työpajassa luotiin hiilineutraalin liikenteen tiekarttaan tavoitteita ja välipysäkkejä

25.02.2021

ilmasto ja liikenne 1920x1358Hiilineutraalin liikkumisen työpajaan 18.2. oli kutsuttu koolle erityisesti hankealueen maaseutukuntien edustajia keskustelemaan työn alla olevan Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -tiekartan tiimoilta seudun yhteisistä tavoitteista ja välipysäkeistä ennen vuotta 2030.

MoveIT-hankkeen projektipäällikkö Matias Båsk VASEKista kertoi tiekartan valmistelutyöstä ja hankkeen kuulumisia.  Valitettavasti hankkeen toimintasuunnitelmassa olleita pilotti-kokeiluja ei olla koronan vuoksi päästy vielä toteuttamaan.

Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna kertoi alustuksessaan strategisuudesta kuntien kuljetuksissa ja hankinnoissa. Hän muistutti, että toimintaympäristöön ja kuljetuksiin vaikuttavat monet haasteet kuten koronavirus, palveluiden saatavuus, yritysten selviytyminen ja investointikyky sekä taksimarkkinoiden vapautumisen murros.

Vilkuna pohti, miten kuntatasolla näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kehittämällä toimintatapoja ja luomalla uusia ratkaisuja. Hän myös muistutti asenteiden muutoksen tärkeydestä.

– Asioita voi aina tehdä fiksummin, hän painotti.

Vilkunan mukaan on mietittävä, mistä lähtökohdista käsin muutosta halutaan. Onko kyseessä toiminnan tehostaminen ja kustannussäästöt, vastuista selviäminen haasteista huolimatta vai tavoitteena saada parempaa palvelua useammalle toimintaa tehostamalla ja kehittämällä. Kun lähtökohtana on nykytilanne, on määriteltävä tavoite ja valinnat sekä pitää asiakasnäkökulma mielessä.

Projektiasiantuntija Heli Siirilä Vaasan yliopiston Innolabista esitteli hankkeessa tehtyä tiekarttatyötä. Tiekartta tulee sisältämään seudun yhteiset tavoitteet ja välipysäkit ennen vuotta 2030.

– Kaikilla on oma tie kohti yhteistä tavoitetta. Tiekartta lähtee lausuntokierrokselle huhtikuussa, jonka jälkeen on vuorossa tiekartan julkaisu ja jalkautus, Siirilä kertoi.

Kuntien rooli hiilineutraalin liikkumisen edistäjänä on merkittävä. Kunnilla onkin roolit sekä hyvinvoinnin edistäjänä ja aluekehittäjänä, julkisen liikenteen ja kuljetusten hankkijana sekä myös työnantajana. Näissä rooleissa vaikuttamisen mahdollisuuksia on monia. Työpajakeskusteluissa teemoina olivat kuljetusalan yritykset ja maksujärjestelmät, infra, hallinto ja rahoitus sekä työpaikat ja asukkaat.

Hallinnon ja rahoituksen osalta keskusteluissa todettiin, että seudun toimijoiden yhteydenpidon on oltava säännöllistä ja tavoitteena on, että työssä pelataan samaan maaliin. Kestävän liikenteen on oltava taloudellisesta näkökulmasta järkevää alueelle, yrityksille ja kotitalouksille.

Kuljetusalan yritysten yhteistyön määrässä on vaihtelua, mutta panostusta toivottiin nimenomaan yhteiseen viestintään ja markkinointiin. Tärkeänä tavoitteena on, että 2030 eri liikennevälineissä olisi asiakasnäkökulmasta samoja sujuvia maksutapoja.

Kestävää liikkumista pidetään usein vielä tuntemattomana uhkana ja kulueränä, mutta onneksi työpaikkojen joukosta löytyy jo muutamia edelläkävijöitä. Välietapiksi esitettiinkin, että vuonna 2025 työpäivän aikaisten matkojen tekeminen sujuisi jo uusin keinoin ja vuonna 2029 kimppakyytialustat olisivat jo kovassa käytössä. Ryhmäläiset totesivatkin, että kaikkien täytyy päästä ”kehtaamiskynnyksen” yli ja uskaltaa tehdä asioita eri tavalla.

  • Tutustu työpajan materiaaleihin täällä
  • Hiilineutraalin liikkumisen tiekarttaa jatketaan seuraavana kerran työpajassa 25.3. Kutsu lähetetään myöhemmin. Seuraa myös VASEKin tapahtumakalenteria.

 ‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Energy Academy -mentoriohjelmassa kehitetään osaamista

19.04.2024 | Uutiset
Energy Academy on 16 yrityksen ja organisaation yhteistyöverkosto, joka järjestää vuosittain mentorointiohjelman alueen korkeakouluopiskelijoille. Uusin, syksyllä 2023 alkanut ohjelma tarjoaa noin seitsemän kuukauden aikana noin 20 opiskelijalle ainutlaatuisen henkilökohtaisen mahdollisuuden osaamisen kehittymiseen ja verkostojen luomiseen työelämään.
Lue lisää

Nurminen Logistics laajentaa kansainvälistä toimintaansa uudella raideyhteydellä Ruotsissa

15.04.2024 | Uutiset
Suomalainen logistiikkayritys Nurminen Logistics avaa uuden raideliikenneyhteyden Ruotsissa. Yhteistyössä VÄTE Rail AB:n kanssa avattu reitti kulkee Haaparannan ja Uumajan kautta Göteborgiin, Pohjoismaiden suurimpaan satamaan.
Lue lisää

EU-liikennepolitiikkaa, mutta kenelle?

12.04.2024 | Uutiset
Riitta Björkenheimin kolumni Vaasa Insiderissä:
Lue lisää

Jos sinua ei huomata, et ole olemassa – by Sand auttaa rakentamaan yrityksesi tavaramerkkiä

11.04.2024 | Uutiset
Jotta yrityksesi erottuisi massasta ja asiakkaat innostuisivat juuri sinun palveluistasi tai tuotteistasi, sillä pitää olla visuaalinen identiteetti, joka antaa selkeän kuvan yrityksestäsi ja sitä kautta lisää luottamusta brändiisi. Hieno logo on hyvä alku, mutta se ei valitettavasti riitä pitkälle.
Lue lisää

Uusia, mutta tuttuja kasvoja VASEKin hallitukseen

04.04.2024 | Uutiset
Yhtiön vuoden 2023 kokonaisliikevaihto oli 2,42 miljoonaa euroa ja voittoa tavoittelemattoman yhtiön vuoden 2023 tulos oli runsaat 12 tuhatta euroa voitollinen. Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin 3.4.2024 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
Lue lisää

Kalastajana kokopäiväisesti – vapaus monien haasteiden keskellä

02.04.2024 | Uutiset
On varhainen maaliskuun aamu ja Kim Ömossa Molpessa valmistautuu lähtemään jäälle kokemaan verkkoja. Meri – oli se sitten jäässä tai avovettä, tyynellä tai myrskyssä – on ollut hänen työpaikkansa marraskuusta 2023 lähtien, jolloin hänestä tuli kokopäiväinen ammattikalastaja perustettuaan yrityksensä K-Fishing.
Lue lisää

EnergyWeek 2024 houkutteli ennätysmäärän kävijöitä

25.03.2024 | Uutiset
EnergyWeek 2024 keräsi edellisviikolla jälleen kerran Vaasaan ennätysmäärän kävijöitä seminaareihin ja messutapahtumiin.
Lue lisää

Vaikuttavuusmalli kuvaa innovaatioekosysteemityötä

21.03.2024 | Uutiset
Vaasan ekosysteemisopimuksen toimijat ovat laatineet vaikuttavuuspolun, joka kuvaa ekosysteemisopimuksen tavoitteita, panoksia ja toimenpiteitä sekä onnistumisia ja miten niitä mitataan.
Lue lisää