Lainopilliset-sudenkuopat-luento

Yrittäjä ei voi kokonaan välttää lainopillisia riskejä toiminnassaan, mutta riskeihin voi kuitenkin varautua. Asianajotoimisto Näsman & Båskin lakimies Oskar Sundback kertoi parhaat neuvonsa riskeihin varautumiseen Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian, asianajotoimisto Näsman & Båskin ja Vaasan Yrittäjien järjestämässä infotilaisuudessa.

Sundback huomautti, että yleensä asianajajiin otetaan yhteyttä vasta sitten, kun vahinko on jo tapahtunut. Tällöin esimerkiksi sopimusrikkomusta voi olla vaikea korjata jälkikäteen.
– Ota yhteyttä lakimieheen jo sopimusta tehtäessä. Silloin säästät aikaa ja kuluja, jos jotain sattuu. Oikeusprosesseihin voi kulua pitkäkin aika, Sundback toteaa.

Huolehdi roolistasi sopimusverkossa

Infotilaisuudessa käsiteltiin muun muassa sopimusoikeutta. Sopimuksia koskee lähtökohtaisesti muotovapaus, eli myös suulliset sopimukset ovat päteviä.

Yrittäjien kannattaa kiinnittää huomiota myös yritysten välisiin sopimuksiin ja huolehtia omasta roolistaan sopimusverkoissa. Esimerkiksi myyjä on vastuussa tuotteen toimittamisesta kuluttajalle sovitussa aikataulussa. Vaikka tuotteen toimituksen viivästyminen johtuisi alihankkijan virheistä, on lopullinen vastuu myyjällä suhteessa kuluttajaan. Vastuuvakuutuksesta voi olla apua yrittäjälle tällaisissa tilanteissa.
Myös pitkät määräaikaiset vuokrasopimukset voivat aiheuttaa hankaluuksia.

– Tee sopimukseen takaportti, jotta pääset eroon esimerkiksi yrityksen toimitilan vuokrasta, jos yritystoiminta lakkaa, Sundback sanoo.

Lainopilliset-sudenkuopat

Yrityksen sisäiset sopimukset kuntoon

Yritysten sisäisten asiakirjojen on oltava kunnossa. Jos yritystoimintaan tulee mukaan uusia omistajia, on tärkeää tehdä osakassopimus. Yrityksissä ei ole juurikaan varauduttu tapauksiin, joissa omistaja jää pois yritystoiminnasta esimerkiksi vakavan sairastumisen takia.
– Yrittäjä ei voi miettiä vain tätä hetkeä, vaan on varauduttava tulevaan, Sundback muistuttaa.

Sundback kehotti olemaan tarkkana esimerkiksi irtisanomistilanteessa.
– Keskustele juristin kanssa aina ennen kuin irtisanot työntekijän, vaikka irtisanomiseen olisikin hyvät perustelut.

Sundbackin kertomat esimerkit herättivät paljon keskustelua osallistujien kesken. Heidi Similä, Isännöinti Mäkinen, oli tyytyväinen tilaisuuden antiin:
– Osa informaatiosta oli jo tuttua, mutta sain myös uutta tietoa. Eniten opin kuluttajansuojalaista, hän sanoo.

Sundbackin mukaan yrittäjän on tärkeää tunnistaa tilanne, jossa hän tarvitsee asiantuntijan apua lainopillisissa kysymyksissä.

Startian ja VASEKin asiakkaille on mahdollisuus käyttää Lakimiehen sparrausapu -palvelua, minkä ansiosta kynnys lainopilliseen neuvontaan on pienempi.

Luento osakassopimuksista  (ruotsiksi) 20.2.

Lisätietoa: 

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startian johtaja
+358 400 919 361
Aloittavan yrittäjän neuvonta

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle